Operační připravenost mnohonárodního praporu potvrdí až štábní cvičení

Autor: poručice Nikola Hájková

Mnohonárodní prapor vojenské policie NATO (MNMPBAT) složený z příslušníků vojenských policií České republiky, Slovenska, Polska a Chorvatska úspěšně absolvoval první přípravnou část před blížícím se cvičením Sharp Lynx 2018. Na vojenské základně v polském městě Minsk Mazowiecki se od 5. do 9. února uskutečnil workshop, jehož cílem bylo dosažení operační připravenosti praporního štábu.

Česká republika převzala předsednictví výboru NATO minulý rok v prosinci. O dva měsíce později obdržel mnohonárodní prapor vojenské policie v čele s majorem Radkem Ocelkou z Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha prvotní informaci o krizové situaci, která nastala ve smyšlené oblasti Alfalandu a Betalandu. Vše nasvědčuje tomu, že prapor bude brzy aktivován a nasazen, aby danou situaci vyřešil.

„Operační rozkaz jsme prozatím neobdrželi, ale prapor musí být již teď zcela připraven,“ řekl velitel praporu major Ocelka. Zajištění operační připravenosti praporu bylo stěžejním úkolem jeho velitele.

Stanovili si kompetence

Pět dní vojenští policisté pracovali na tom, aby si ujasnili situaci, ve které se prapor nachází. V souladu s příslušnými doktrínami byly jasně stanoveny jejich kompetence a byly také zrevidovány veškeré standartní operační postupy (SOP).

„Zpočátku to bylo obtížné, protože obsazení štábních pozic praporu se zcela proměnilo. Myslím si, že jsme to zvládli, ale potvrdí to až následující štábní cvičení v Liptovském Mikuláši, kde obdržíme konkrétní úkoly a budeme se na ně muset v krátkém čase připravit,“ dodal major Ocelka.

Studování předpisů

Nadporučice Michaela Rusňáková je jedním z nováčků praporu, a k tak rozsáhlému mezinárodnímu cvičení si přičichla poprvé ve své kariéře. „Angličtinu ovládám, ovšem není vůbec snadné nastudovat tolik podkladových materiálů s odbornými výrazy. Nejprve se musíte podrobně seznámit se scénářem cvičení, poté nastudovat závazné předpisy. Jakmile si vše ujasníte, obratem je nutné upravit stávající SOP, aby byly použitelné v dané situaci. Od brzkého rána do pozdního večera jsem se tak prodírala velkým množstvím papírů plných informací,“ popsala workshop nadporučice Rusňáková. Ocenila ale rozmanitost způsobů plnění jednotlivých úkolů v ostatních státech.

Závěrečné dvoutýdenní cvičení NATO MNMPBAT, které se uskuteční na přelomu května a června v Brně, bude simulovat reálné nasazení praporu v zahraniční operaci, k čemuž je také prapor primárně určen.