Odškodnění pro bývalé studenty

Autor: Mgr. Jiří Dziadkowiec, sekce personální MO

Podle nařízení vlády č. 122/2009 Sb. je Ministerstvo obrany připraveno odškodnit bývalé studenty vojenských vysokých škol.

V souladu s nařízením vlády začne Ministerstvo obrany na základě žádosti rozhodovat a přiznávat jednorázovou peněžní náhradu osobám, které byly v období od 25. února 1948 do 31. prosince 1956 vyloučeny z řádného studia na vojenské vysoké škole.

Uvedené nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009.

Žádost o odškodnění mohou podávat bývalí studenti vojenských vysokých škol písemně na adresu: Ministerstvo obrany – odbor personální, Nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6 – Dejvice.

Případné dotazy zodpoví Mgr. Jiří Dziadkowiec (tel. 973 212 254).

O žádostech bude Ministerstvo obrany rozhodovat od 1. srpna 2009 ve správním řízení.