Obrana není boxovací pytel!

Autor: Jiří Grund, ředitel odboru komunikace a propagace MO

Dnešní E15 uveřejnila reakci Jiřího Grunda na článek, který se týkal odboru komunikace a propagace MO.

Považuji za důležité uvést na pravou míru některé zkreslené informace o aktivitách odboru komunikace a propagace ministerstva obrany (MO), které se objevily v článku Pavla Otty.

Hlavně je nesmyslná spekulace, že MO má na komunikačním odboru nezvykle mnoho lidí. Tento odbor má od ledna 2011 novou podobu a neslouží zdaleka jen jako podpora představitelů MO a armády ve styku s veřejností. Zajišťuje výstavnictví, vydávání interního časopisu a knih, provozuje tiskárnu, zajišťuje podporu armádním tiskovým důstojníkům včetně zajišťování protokolárních akcí. Přímé komunikaci s veřejností a médii se věnuje jen jedno oddělení, jež má devět osob.

Reakce na článek v E15: Resort obrany musí být daleko soběstačnější v komunikaci než jiné části veřejné správy

Za poslední dva roky se navíc počet pracovníků snížil z více než 180 zaměstnanců na 57. A to při zachování většiny funkcí. Je tedy logické, že při pokračujícím trendu snižování počtu zaměstnanců a tlaku na zvyšování produktivity je třeba některé činnosti outsourcovat.

Autor článku odkazuje na Vladimíra Bystrova, který tvrdí, že ve státní správě se na komunikaci s veřejností zpravidla podílí deset dvacet lidí, což naznačuje, že náš odbor je ojediněle nadpočetný. Autor už ale neříká, že panu Bystrovovi nesdělil, kolik funkcí náš odbor zajišťuje a už vůbec nezmiňuje, že mu i pan Bystrov potvrdil, že v poslední době registruje stoupající trend, kdy i státní správa stále více poptává některé činnosti u specializovaných agentur.

Více o činnosti odboru naleznete zde