Od tragické události v afghánském městečku Gerešk uplyne v sobotu již deset let

Autor: mjr. Lenka Haberová, mluvčí Vojenské policie

Ministryně obrany Karla Šlechtová a náčelník Vojenské policie brigádní generál Pavel Kříž se dnes odpoledne zúčastnili pietní bohoslužby věnované památce vojenských policistů zesnulých po útoku sebevražedného atentátníka v roce 2008 v Afghánistánu. Ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého si smutnou událost připomněli kolegové, kamarádi i příbuzní obětí.

Od tragické události v afghánském městečku Gerešk uplyne v sobotu již deset let

„Za svoji odvahu bránit život, svobodu a důstojnost druhých obětovali Bosna a Regi svůj život. Nutno dodat, že Regi bojoval nejen o život svůj téměř dalších sedm let, ale pomáhal i druhým,“ uvedla ministryně obrany Karla Šlechtová.

Společně strávené chvíle na Hradčanech byly vzpomínkou na vojenské policisty poručíka in memoriam Milana Štěrbu a štábního praporčíka in memoriam Jiřího Schamse. Svoji vzpomínku zahájil brigádní generál Pavel Kříž poslední větou vojenské přísahy, kterou skládá každý příslušník ozbrojených sil. „Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Touto větou je přímo a pravdivě stanovena hranice, k níž může voják při plnění svých úkolů dojít. Ne vždy bývají tato slova pronášena v plném vědomí jejich významu, to se dostaví až tam, kde je v boji skutečně prolita krev a vyhasne lidský život,“ řekl brigádní generál Pavel Kříž.

Zazněla modlitba za padlé a zraněné

Pietní bohoslužbu celebroval hlavní kaplan Vojenské policie major David Tomčík společně s kaplanem Velitelství Vojenské policie Olomouc kapitánem Romanem Lukášem. Po té, co náčelník Vojenské policie předal zapálenou obětinku (malou svíčku) ministryni obrany, která s ní zažehla svíci u desky s textem modlitby za padlé, zazněla modlitba za padlé a zraněné.

„Všemohoucí Bože, ty jsi Pánem nad životem i smrtí. Stojíme zde proto před tebou a prosíme: Ujmi se všech, kteří zahynuli v bojích a válkách způsobených lidskou zlobou, pýchou a sobectvím. Přijmi do své náruče všechny ty, kteří svůj život obětovali při obraně života a svobody druhých lidí. Zhlédni ve své lásce na ty, které o život připravila věrná služba, odvaha a statečnost. Smiluj se nad těmi, kteří zemřeli ve válkách zbytečně a nesmyslně. Odpusť pro své milosrdenství také těm, kteří ve své slabosti a omylnosti ztratili život v boji za věci nespravedlivé. Otevři své království spravedlnosti a pokoje všem nevinným obětem válek a násilí. Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on jako první z těch, kdo zemřeli, vstal z mrtvých. AMEN,“ znělo z úst kapitána Lukáše.


  • V sobotu 17. března uplyne přesně deset let od tragické události, během níž v Afghánistánu přišel o život velitel skupiny speciálních operací policejních jednotek 2. kontingentu AČR SOG VP poručík i. m. Milan Štěrba. Zemřel na následky zranění utrpěných po útoku sebevražedného atentátníka v městečku Gerešk.
  • Těžce zraněn byl i starší instruktor skupiny speciálních operací policejních jednotek 2. kontingentu AČR SOG VP štábní praporčík i. m. Jiří Schams, který po následujících téměř sedm let s následky zranění statečně bojoval. Po krátké a těžké nemoci zemřel 7. ledna 2015 v Praze.
  • Poručíka i. m. Milana Štěrbu si rodina a přátelé připomenou i v sobotu 17. března od 14 hodin v Malé Losenici na Žďársku, kde se v budově bývalé školy uskuteční na jeho počest odhalení pamětní desky.