Obrovský podíl na propagaci armády mají fanoušci vojenské historie. Ministerstvo se s nimi snaží spolupracovat

Autor: Mirka Pašková

Ministerstvo obrany dostává mnoho žádostí o podporu různých projektů. Ptají se často kluby vojenské historie, ale výjimkou nejsou ani sportovní oddíly a kulturní spolky. Jen část jimi předkládaných projetků má šanci získat finanční podporu, to ale nevylučuje spolupráci s resortem na dalších úrovních. Ministerstvo dokonce samo aktivně vyhledává projekty, které s armádou souvisí a mohou resortu pomoci plnit jeho poslání.

Jedním z takových je například Klub vojenské historie MO-S 21  (mos21.xf.cz), na který nás upozornil Milan Pilmajer. U obce Darkovičky nedaleko Hlučína se s přáteli stará o pěchotní srub, který se jim podařilo rekonstruovat do podoby z roku 1938. Pro veřejnost jej otevírají vždy v sobotu od 10 hodin, pokud ale z cykloturistické stezky uvidíte vlát na srubu vlajku, můžete jej navštívit i v jiný den a čas. A pakliže se do těchto míst zatouláte 3. září, stanete se svědky bojové ukázky, jak by hraniční opevnění mohlo fungovat nebýt mnichovského diktátu.

Potud by líčení o KVH MO-S 21 mohlo znít jako idylka, ale za zpřístupněním srubu stojí spousta práce a překonávání nejrůznějších obtíží. Milan Pilmajer o tom ví své: „Mít našetřený kapitál pro rekonstrukci je důležité, získat dotace či sponzorský dar je obtížné. Sám vím, že jsme investovali do našeho areálu již statisíce korun z vlastních našetřených zdrojů. Několikrát se přišli zeptat podobní nadšenci, co vše se musí pro takovou věc udělat. Když jsme jim to vylíčili, většina z nich od svých snů upustila.“

Když už by se přeci jen někdo chtěl pouštět do podobného podniku, má pro něj Milan Pilmajer alespoň pár základních doporučení: „Především pevné nervy, to je nejdůležitější. Časem přijdou veliké starosti, které musíte pohotově řešit. Hlavní je si zjistit, jak je to s pozemkem, na kterém se bunkr nachází. Opravdu nemá cenu začít s rekonstrukcí, když nejste majitelem pozemku. Výběr je lepší volit na otevřeném terénu dobře přístupném pro lidi. A nezapomeňte celý bunkr co nejlépe zabezpečit proti vandalům.“

Když nás Milan Pilmajer zkontaktoval přes Facebooku AČR, byl vděčný i za podporu formou zmínky o jeho srubu v tomto článku. Nám to ale naopak nestačí: „Dali jsme si pro druhé pololetí velký cíl, že rozvineme komunikaci s příznivci armády, ať už jde o kluby vojenské historie nebo hráče airsoftu. Už teď je vyhledáváme na Facebooku a ty, kteří se přihlásí, evidujeme a zasíláme jim emailový newsletter. Chceme s nimi ale spolupracovat i ve fyzickém světě,“ líčí plány Radim Petratur z oddělení internetu odboru komunikace a propagace.

Hlubší spolupráce, včetně (a nejen) grantové podpory, není pro vojenské spolky úplně nedostupná. Opět díky Facebooku se s námi už na jaře spojil Petr Něnička z Military muzea ve Vlkoši (www.militarymuzeum.cz), o kterém jsme už psali dříve. Úspěšně si zažádal o dotaci pro akci Vlkošské dny vojenských tradic, ale chtěl více obohatit program své akce na straně jedné a pomoci s propagací resortních projektů na straně druhé. Vyšlo to k oboustranné spokojenosti, takže už za měsíc se resort mohl angažovat i na další vojensko-historické akci, kterou Petr Něnička spoluorganizoval s Klubem vojenské historie Břeclav.

Dopracovat se ale k takové synergii rozhodně nebylo jednoduché. „Jak se mi podařilo získat dotace, to vám nepovím, protože na mě je to tak složité, že vše nechávám na manželce, která mi pomáhá. Nebýt jí, určitě bych žádost adresovanou ministerstvu nesepsal správně,“ krčí rameny Petr Něnička.

Erudovaně poradit naopak může Ivo Markovič z odboru mimoresortní spolupráce: „Problém je, že dotační programy nejsou určeny k pořizování dlouhodobého majetku, proto jsou jen málo využívány kluby vojenské historie spravujícími bunkry.“ Naopak lze z dotací spolufinancovat různé veřejné akce.

Dotační politika vůči nestátním neziskovým organizacím vychází ze zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) a je dále regulována dalšími nařízeními. Dotace jsou určeny nestátním neziskovým organizacím (NNO), což jsou zejména občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti či církevní organizace, ale také právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb. Ministerstvo obrany vyhlašuje každoročně čtyři dotační programy, jejichž základní popis naleznete v příloze.

Přiložený soubor: Dotační programy Ministerstva obrany České republiky

Nicméně jakkoli může být žadatel přesvědčen, že se jeho projekt do některého z programů hodí, měl by mít na paměti následující postřeh Ivo Markoviče: „Zájemcům o dotace především doporučím, aby se vyvarovali hodnocení významu vlastní organizace a přínosu jejího projektu pro společnost. To často vede k sebepřeceňování a současně k podcenění potřeby řádného zpracování předkládané žádosti.“