Obrana nabízí k prodeji 27 nepotřebných nemovitostí. Za 231 milionů korun

Autor: Vladimír Lukovský

Ministerstvo obrany (MO) v úterý 16. října 2012 vyhlásilo v tomto roce již osmé výběrové řízení na odprodej svých nemovitostí, které jsou pro ozbrojené síly nadále nepotřebné. Úplné znění inzerátu bylo uveřejněno na internetových stránkách www.onnm.army.cz a www.centralniadresa.cz. Informaci o zveřejnění inzerátu pak ve stejný den přinesl deník Právo.

„Možným zájemcům z řad fyzických osob či firem nabízíme celkem 27 nepotřebných nemovitostí. Součet vyhlašovaných minimálních kupních cen nabízených objektů dosáhl více než 231 milionů korun. V čerstvé nabídce jsou jak budovy a pozemky, které v rámci minulých výběrových řízení nenašly nového vlastníka, tak armádou nově vyřazené objekty, jež se na realitní trh dostávají poprvé. U nemovitostí, které jsme zařadili do prodeje opakovaně, jsou pochopitelně nabídkové ceny o 10 až 15 procent nižší a jsou dle mého soudu již konkurenceschopné. Zájemcům by rovněž nemělo uniknout, že neprodáváme jen rozsáhlé kasárenské areály nebo cvičiště, ale také například vilu v zajímavé pražské lokalitě či bytové jednotky Brně a Pardubicích,“ vysvětluje ředitel odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem MO (ONNM MO) Josef Lachman.

Potencionální kupci mohou vybírat mezi např. následujícími zajímavými areály, objekty a pozemky určenými jednotlivě k prodeji: Praha – Podolí – vila Na Zlatnici č.p. 276, Pardubice – objekt skladů v Milheimově ulici, Hradec Králové – pozemky bývalého stáčiště pohonných hmot, Olomouc – Sochorovy kasárna, České Budějovice – Litvínovice – střelnice Šindlovy Dvory, Jihlava - Senožaty areál radiolokačního střediska, Bechyně – areály naváděcího střediska letiště, Volovice bývalé cvičiště, Zdejcina – objekt prádelny, Sedlec – Vícenice – budova ubytovny, Brno – Řečkovice – ubytovací objekt v ulici Terezy Novákové č.p. 64, Brno – Lesná – byt 2+1 v ulici Majdalenky č. 844/7, Pardubice byt 3+1 v Lonkově ulici č. 492/11, pozemky v lokalitách Benešov u Prahy, Jindřichův Hradec, Šternberk, Domašov nad Bystřicí, Bělotín a Dolní Újezd a 6 objektů opevnění v lokalitě Lednice na Moravě.

Podrobné informace o jednotlivých nemovitostech spolu s podmínkami jejich prodeje, termíny pro podání přihlášek a složení požadované kauce, termíny prohlídek, apod. jsou k dispozici na obou výše uvedených internetových stránkách. Na stránkách Odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem MO (www.onnm.army.cz) mohou zájemci nalézt rovněž fotografie nabízených objektů a koncepty kupních smluv.

Další výběrové řízení bude vyhlášeno 13. listopadu 2012, kdy bude k prodeji nabízen nemovitý majetek, který nebyl odprodán ve výběrovém řízení ze dne 18. září 2012, a to s upravenými minimálními kupními cenami. Nabídka bude rozšířena o další objekty nově připravené k prodeji.

Odprodej nepotřebného nemovitého i movitého majetku je i v letošním roce jedním ze stěžejních úkolů resortu MO. S vytvořením profesionálních ozbrojených sil, postupnou redukcí posádek, vojenské techniky a materiálu vyřadila Armáda České republiky ze svého užívání velké množství movitého i nemovitého majetku, který je pro resort MO nadále nepotřebný. Tento majetek tak nejprve MO nabízí k převodu ostatním organizačním složkám státu. V případě, že o něho neprojeví zájem, je odprodáván formou výběrových řízení nebo veřejných obchodních soutěží ostatním zájemcům.

„V loňském roce dosáhl výnos z prodeje nepotřebných nemovitostí částky 364 milionů korun. V letošním roce chceme na prodejích nemovitého majetku utržit až 795 milionů korun,“ komentuje výsledky práce svého odboru i nejbližší cíle ředitel ONNM MO Josef Lachman.

Výnos z prodeje nepotřebného majetku představuje v době úspor důležitý příjem do rozpočtu MO, který je následně vynaložen do modernizace perspektivních posádek a nemovitostí s cílem zlepšit podmínky pro zabezpečení a přípravu vojáků naší armády.