Ministerstvo obrany » Informační servis » Zpravodajství » Občané kladou důraz na bezpečnost

Občané kladou důraz na bezpečnost

13.3.2017 • Podle posledního průzkumu agentury Inboox CZ schopnostem Armády České republiky zajistit bezpečnost země důvěřuje více než sedmdesát procent respondentů. Ještě více lidé podporuje vzdělávání dětí na školách v problematice brannosti, vlastenecké výchovy a významu armády.

Počátkem letošního roku zveřejnila agentura Inboox CZ, která pravidelně každoročně zajišťuje pro resort Ministerstva obrany průzkum veřejného mínění, nejnovější výsledky. Za resort s agenturou spolupracovala Univerzita obrany v Brně.  Průzkum veřejného mínění „ Armáda a veřejnost 2016“ zjišťoval názory občanů České republiky na témata související s bezpečností a rolí armády v současné společnosti. Sběr dat se uskutečnil od 1. do 26. listopadu 2016.

Podle dotázaných občanů je armáda nezbytná pro obranu státu. Na otázku odpovědělo kladně celkem více než 90 % respondentů. Většina respondentů schopnostem armády zajistit bezpečnost źemě důvěřuje, kladně na tuto otázku odpovědělo celkem více než 70 %. Ale určitá skepse v názoru na schopnosti armády zajistit bezpečnost zde panuje – celkem 18 % záporných odpovědí. Armáda je nicméně vnímána jako cenný partner. Oblast, kde je armáda hodnocena jako nejschopnější, je pomoc občanům při živelných pohromách, kde celkem přes 90 % dotázaných odpovědělo kladně a jen asi 2,5 % záporně.

Lidé považují vojáky za profesionály

Vysoké mínění mají respondenti také o její profesionální úrovni, protože považují armádu za dobře vycvičenou, s vysokou morálkou a kázní a schopnou plnit závazky na zahraničních misích. Hůře již byla armáda hodnocena v připravenosti k boji proti mezinárodnímu terorismu, kde jí celkově nevěří ani polovina dotázaných, a nejhůře ze všeho respondenti hodnotí schopnost ubránit území našeho státu.

Na zrušení základní vojenské služby nepanuje v populaci jednoznačný názor. Polovina dotázaných občanů s tímto krokem souhlasí, zatímco dalších více než 40 % je opačného názoru.

S účastí českých vojáků v zahraničních misích panuje mezi občany spíše souhlas než nesouhlas. Pokud by dotázaní lidé měli šanci rozdělit prostředky státního rozpočtu na obranu a bezpečnost, vložili by je zejména do složek, jejich činnost je obecně známa a které mohou rovněž pomoci při mimořádných živelních událostech, přičemž na prvním místě se umístila právě armáda.

V hodnocení vojáků z povolání je oceňována především jejich fyzická zdatnost, ale také všechny další oblasti byly hodnoceny velmi kladně. Obecně jsou profesionální vojáci z hlediska prestiže jednotlivých povolání považováni za významné profese a umísťují se na předních příčkách žebříčku prestiže i užitečnosti.

POKOS patří do škol

Podle výsledků průzkumu se veřejnost cítí poměrně dosti informovaná, množství informací v médiích hodnotí jako dostatečné a téma, které rozhodně budí zájem, je pomoc obyvatelstvu při živelních katastrofách. Celkem 79 % občanů je názoru, že problematika brannosti, vlastenecké výchovy a vysvětlování významu armády je téma, kterým má smysl se zabývat a v rámci vzdělávacích programů základních a středních škol. Dokládá to stávající vysoký zájem škol o prezentaci armády v rámci vzdělávacího programu POKOS.

Armáda je v očích respondentů jednoznačně důvěryhodná. Naopak Ministerstvo obrany se již přílišné důvěře netěší. Nejméně důvěry pak mají oslovení občané České republiky v instituci prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil. Hodnocení armády jako zaměstnavatele je pozitivní, až 66 % dotázaných občanů považuje armádu za dobrého zaměstnavatele a jen 8 % odpovědělo negativně.

Další informace z výzkumu najdete na stránkách našeho časopisu A report.

Soubory ke stažení

AR 3/2017 5493 kB

Průměrné hodnocení (7 hlasů): 4.43, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
  • Nezbytnost armády - Je armáda podle vašeho názoru nezbytná pro obranu státu? Nezbytnost armády - Je armáda podle vašeho názoru nezbytná pro obranu státu? Nezbytnost armády - Je armáda…
  • Důvěru ve schopnosti zajistit bezpečnost - Jakou máte důvěru ve schopnosti AČR zajistit bezpečnost země? Důvěru ve schopnosti zajistit bezpečnost - Jakou máte důvěru ve schopnosti AČR zajistit bezpečnost země? Důvěru ve schopnosti zajistit…
  • Prestiž jednotlivých povolání Prestiž jednotlivých povolání Prestiž jednotlivých povolání
  • Srovnání prestiže a užitečnosti Srovnání prestiže a užitečnosti Srovnání prestiže a…
  • Problematika brannosti na školách - je správné že problematika brannosti byla zařazena do vzdělávacích programů základních a středních škol? Problematika brannosti na školách - je správné že problematika brannosti byla zařazena do vzdělávacích programů základních a středních škol? Problematika brannosti na školách…

Autor: Vladimír Marek