Nový web se věnuje památce padlých novodobých válečných veteránů

Autor: Odbor komunikace MO

Ministerstvo obrany spustilo nový webový portál IN MEMORIAM, jenž je kompletně věnovaný památce zemřelých novodobých válečných veteránů. Hlavním posláním projektu je dát jména a tváře lidem, kteří v zahraničních misích pod vlajkou České republiky nasazovali svůj život a v důsledku tragických událostí ho předčasně ztratili.

V uplynulých dnech jsme si připomínali památku rotmistra Davida Beneše, četaře Iva Klusáka, desátníka Libora Ligače, desátníka Jana Šenkýře a rotmistra Jaroslava Lieskovana, kteří před třemi lety tragicky zahynuli po útoku sebevražedného atentátníka nedaleko afghánského Bagramu. Červenec pak pro českou armádu představuje měsíc s celkově největším počtem obětí – 13. července 2001 totiž přišel o život rotmistr Ivan Zapadlo a 30. července 2006 praporčík Ľubomír Bejdák. 

„Památku vojáků, kteří padli a zemřeli ve službě za vlast, je třeba si neustále připomínat. Jejich příběhy odrážejí vysokou cenu skutečnosti, že můžeme normálně a svobodně žít,“ uvedl Martin Stropnický.

Nový web se věnuje památce padlých novodobých válečných veteránů

„Do dnešního dne se do zahraničních misí zapojilo přes třináct tisíc mužů a žen, přičemž přes dvě desítky z nich za to zaplatily cenu nejvyšší. Smrt si však v řadách příslušníků Armády ČR vybírala mladé životy i v relativním bezpečí jejich domova – při tragických nehodách, náročném výcviku anebo v důsledku zákeřné nemoci. I tito muži a ženy, kteří sloužili své zemi, jak nejlépe dovedli, si zaslouží, aby nikdy neupadli v zapomnění,“ doplnil plukovník gšt. Eduard Stehlík, ředitel odboru pro válečné veterány.

Společně s Terezou Mrkvičkovou proto vytvořili „virtuální památník“, který obsahuje životopisy 37 válečných veteránů, jejich fotografie ze služby i civilního života, soupis absolvovaných zahraničních misí, seznamy udělených vyznamenání a konečně i snímky místa jejich posledního odpočinku. Web bude postupně rozšiřován o další rubriky, jejichž společným jmenovatelem bude vzpomínka na naše padlé a zemřelé válečné veterány.

Cesta za světlem

Projekt IN MEMORIAM navazuje na úsilí Martina Stropnického a jeho manželky, kteří v roce 2014 položili základy nové tradici s názvem Cesta za světlem. Při této příležitosti se v čase Adventu ministerský pár setkává s rodinami vojáků, kteří přišli o život při výkonu služby.

Právě v rámci konání Cesty za světlem 4. prosince 2016 byla pozůstalým rodinám poprvé představena stejnojmenná výstava IN MEMORIAM, která se věnuje památce zemřelých novodobých válečných veteránů. V březnu letošního roku byla výstava v brněnském Komunitním centru pro válečné veterány poprvé zpřístupněna veřejnosti. 

Autoři projektu IN MEMORIAM touto cestou děkují všem, kteří jim byli při práci nápomocni radou či poskytnutím unikátních dokumentů a fotografií. Cílem zveřejnění životních osudů reálných hrdinů, kteří si zaslouží úctu a společenské uznání, je zvýšit povědomí společnosti o nejvyšší oběti vojáků a vojákyň a zároveň připomenout utrpení pozůstalých rodin, kterým rovněž patří upřímný respekt a podpora.