Nový výkonný ředitel Evropské obranné agentury na návštěvě v ČR

Autor: redakce

Náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Daniel Koštoval se dnes setkal s novým výkonným ředitelem Evropské obranné agentury (EDA) Jorge Domecqem.

Jorge Domecq od svého nástupu do funkce v únoru 2015 postupně navštíví všechny členské státy EDA, učiní tak do konání řídícího výboru EDA ve formátu ministrů obrany 18. května 2015.

Tyto návštěvy mu umožňují setkání s ministry obrany, vysokými úředníky ministerstev obrany a zahraničí a zástupci obranného průmyslu. Tématem bilaterálních rozhovorů je zejména příprava červnové Evropské rady se zaměřením na obranu a probíhající a budoucí společné projekty.

Dosavadní návštěvy ve Španělsku, Litvě, Lotyšsku, Velké Británii, Belgii, Německu, Portugalsku, Nizozemsku, Irsku, Francii, Rumunsku a Bulharsku potvrdily velký potenciál EDA jako platformy pro iniciaci, rozvoj a implementaci evropských kooperativních projektů za současného uplatnění synergického přístupu a využití všech dostupných nástrojů společně s partnery, především NATO a EK. Důraz je kladen rovněž na posílení evropského obranného průmyslu.

V Praze, kde se setkal rovněž se zástupci armády, J. Domecq projednal hlavní priority EDA a členských států pro červnovou Evropskou radu opětovně zaměřenou i na obranu. „Tématem rozhovorů byla problematika výdajů na obranu, zapojení ČR do projektů a iniciativ EDA, implementace evropských směrnic pro pořizování a intrakomunitární transfer vojenského materiálu a zapojení malých a středních podniků do dodavatelských řetězců v rámci obranného trhu," uvedl náměstek ministra obrany Daniel Koštoval.

Výkonný ředitel EDA navštívil rovněž podnik Aero Vodochody, a.s., kde se seznámil s výrobním potenciálem a projektem výroby nového výcvikového letounu L-39NG. Rovněž se setkal s prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR k projednání specifik obranného průmyslu střední a východní Evropy a využití evropských nástrojů financování pro zapojení SMEs do obranných projektů.