Noví vojenští policisté převzali služební průkazy v Národním památníku na Vítkově

Autor: Michal Voska

Čtyři desítky absolventů odborného základního kurzu se v úterý 19. prosince staly novými příslušníky Vojenské policie. Služební průkaz obdržely při nástupu ve Slavnostní síni Národního památníku na Vítkově. Mezi absolventy nechyběli ani příslušníci Aktivní zálohy Vojenské policie. Slavnostního nástupu se zúčastnila ministryně obrany Karla Šlechtová, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář, kardinál Dominik Duka a další hosté.

Noví vojenští policisté převzali služební průkazy na Vítkově

Náčelník Vojenské policie brigádní generál Pavel Kříž novým příslušníkům Vojenské policie poblahopřál a poděkoval jejich blízkým. Zmínil, že bez jejich podpory a pochopení by bylo podstatně náročnější plnit požadavky kladené na práci u Vojenské policie.

„Věřím, že se nyní dívám na odhodlané lidi, kteří jsou připraveni plnit veškeré povinnosti s nejvyšším nasazením a radostí, na lidi, kterým bude skutečnou ctí nadále rozvíjet tradice a dobré jméno Vojenské policie, protože Vojenská policie bude vždy pouze taková, jací budou její vojenští policisté,“ uvedl brigádní generál Pavel Kříž.

Nezastupitelný prvek ozbrojených sil

Ministryně obrany Karla Šlechtová zmínila význam a důležitost Vojenské policie: „Jsem přesvědčena, že vojenští policisté jsou významným a nezastupitelným prvkem našich ozbrojených sil. Vojenská policie je dnes vnímána jako plně akceschopná instituce, jejíž pořádková, dopravní, bezpečnostní a ochranná složka dělají svoji práci opravdu dobře. Také její zahraniční mise měly vždy to nejlepší renomé. Patřit k Vojenské policii je tedy nejen výrazem důvěry, která je vojenským policistům dána, ale také jejich profesionální a osobní odpovědnosti," uvedla ministryně.

„Vítanou posilu představují Aktivní zálohy Vojenské policie, jejichž příslušníci se po dvouleté přípravě rovněž stávají vojenskými policisty. Aktivní zálohy si nehledě na poměrně krátkou dobu své existence stačily získat plný respekt a uznání. Jistě i proto, že všichni, kteří se dobrovolně rozhodli, že budou patřit k aktivním zálohám, se svým úkolům věnují s plným nasazením,“ konstatoval náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář.

Pomyslnou tečkou za slavnostním dnem se stalo udělování medailí vojákům, ale i občanským zaměstnancům, včetně prvního udělení Zlatého kříže Vojenské policie. Ten z rukou brigádního generála Pavla Kříže převzal účastník boje za národní osvobození nadrotmistr ve výslužbě Dalibor Knejfl, jediný žijící druhoválečný veterán Vojenské policie.


Každý, kdo chce vstoupit do řad Vojenské policie, musí mít zpravidla odslouženy minimálně dva roky v armádě. Po výběrovém řízení, jehož součástí je psychologické vyšetření a přezkoušení z tělesné přípravy, zájemce musí absolvovat Odborný základní kurz VP ve Vyškově. Následně je po úspěšném složení závěrečných zkoušek, které jsou zaměřeny na zvládnutí teorie i praxe, zařazen na místo u některého z velitelství VP v Praze, Táboře nebo v Olomouci.

Slavnostní nástup u příležitosti vyřazení nových příslušníků Vojenské policie

Autor: J. Kouba

Nahrává se přehrávač videa ...