Nepotřebný majetek jde opět do dražby, tentokrát se prodává ubytovna v Mikulově

Autor: redakce

Ministerstvo obrany připravuje opakovanou dražbu nepotřebného majetku.Tentokrát by chtělo zhodnotit ubytovnu s pozemky v Mikulově. Dražba se uskuteční 22. března v budově Ministerstva obrany v Brně - kasárna Židenice, ulice Svatoplukova č. p. 84.

Nepotřebný majetek jde opět do dražby, tentokrát se prodává ubytovna v Mikulově

„Oproti klasickému výběrovému řízení dražba nejen zrychluje proces odprodeje nepotřebného nemovitého majetku, ale ministerstvo může docílit lepšího výdělku než u dosud využívané obálkové metody. Proto bychom chtěli dražbu využívat také pro prodej nepotřebného movitého majetku,“ uvedl ředitel odboru nakládání snepotřebným majetkem Ľuboš Hajduk.

Při vyhlašování dražby se přitom vychází zceny obvyklé. V případě mikulovské ubytovny byla stanovena minimální vyvolávací cena na 3,5 mil. Kč. Před vlastní dražbou musí účastníci složit dražební jistotu ve výši 400 tisíc korun. A potom vše probíhá stejně jako u každé jiné dražby. Zájemci postupně zvyšují své nabídky, neboli přihazují (v tomto případě musí výše příhozu činit minimálně 20 tis. Kč) a nakonec je objekt vydražen dražiteli snejvyšší nabídkou.

Vlastní objekt si budou moci zájemci prohlédnout v průběhu března, a to ve dvou termínech (viz přiložený dokument). Ubytovna se nachází v severovýchodním cípu obce Mikulov, mimo zástavbu, na území CHKO Pálava a je součástí IV. zóny odstupňované ochrany přírody, dále je součástí ptačí oblasti Pálava.

Bližší informace o konání dražby, dražební vyhláška, jsou zveřejněny od 19. února 2018 na webových stránkách www.onnm.army.cz/ a www.centralniadresa.cz/a také na úřední desce příslušného obecního úřadu. V úterý 6. března bude oznámení o konání dražby zveřejněno i v deníku Právo.