Nepotřebný majetek jde opět do dražby, tentokrát se prodává ubytovna v Mikulově

Autor: redakce

Ministerstvo obrany připravuje opakovanou dražbu nepotřebného majetku.Tentokrát by chtělo zhodnotit ubytovnu s pozemky v Mikulově. Dražba se uskuteční 23. listopadu v brněnských kasárnách Židenice.

Nepotřebný majetek jde opět do dražby, tentokrát se prodává ubytovna v Mikulově

„Oproti klasickému výběrovému řízení dražba nejen zrychluje proces odprodeje nepotřebného nemovitého majetku, ale ministerstvo může docílit lepšího výdělku než u dosud využívané obálkové metody. Proto bychom chtěli dražbu využívat také pro prodej nepotřebného movitého majetku,“ uvedl ředitel odboru nakládání s nepotřebným majetkem Ľuboš Hajduk.

Při vyhlašování dražby se přitom vychází z ceny obvyklé. V případě mikulovské ubytovny byla stanovena minimální vyvolávací cena na 4,5 mil. Kč. Před vlastní dražbou musí účastníci složit dražební jistotu ve výši 400 tisíc korun. A potom vše probíhá stejně jako u každé jiné dražby. Zájemci postupně zvyšují své nabídky, neboli přihazují (v tomto případě musí výše příhozu činit minimálně 20 tis. Kč) a nakonec je objekt vydražen dražiteli s nejvyšší nabídkou.

Vlastní objekt si budou moci zájemci prohlédnout v průběhu listopadu, a to ve dvou termínech (viz přiložený dokument). Ubytovna se nachází v severovýchodním cípu obce Mikulov, mimo zástavbu, na území CHKO Pálava a je součástí IV. zóny odstupňované ochrany přírody, dále je součástí ptačí oblasti Pálava.

Bližší informace o konání dražby, dražební vyhláška, budou zveřejněny 1. listopadu 2017 na webových stránkách www.onnm.army.cz/ a www.centralniadresa.cz/ a také na úřední desce příslušného obecního úřadu. V úterý 7. listopadu bylo oznámení o konání dražby zveřejněno i v deníku Právo.