Nejnovější číslo A reportu věnuje nemalý prostor speciální tělesné přípravě

Autor: Vladimír Marek

Poslední číslo časopisu A report přináší reportáže z mezinárodního cvičení 4. brigádního úkolového uskupení Vital Sword 2017, ze cvičení 7. mechanizované brigády Dukla Spirit 2017, ze cvičení záloh Lampart a Safeguard Territory a z armádního víceboje Summer Survival 2017.

Úvodní rozhovor s náměstkyní ministra obrany Alenou Netolickou je věnován především věcnému návrhu zákona o připravenosti občanů k obraně státu.

Nejnovější číslo A reportu věnuje nemalý prostor speciální tělesné přípravě a historii vojenských odznaků zdatnosti
Další články jsou zaměřeny na informace o stanovení pořadí vojáků v jednotlivých hodnostech, o práci armádních meteorologů, o rozkazu ministra obrany, který vnáší větší přehlednost nejen do vojenských vyznamenání, ale upřesňuje i způsob jejich nošení a o soutěži odstřelovačů organizovanou americkou armádou v německém Grafenwoehru. K zajímavým statím patří rovněž reportáž z výcviku na alpském ledovci, z vaření českých kuchařů pro letecký poradní tým v iráckém Baládu a ze semináře instruktorů vojenského lezení a přesunů na sněhu.

Pravidelné rubriky přinášejí články o KVV Hradec Králové a jeho jednotce AZ, Interním komunikačním portálu a rukávových znacích útvarů a zařízení resortu MO. Oblast vojenské techniky je tentokrát zastoupena pokračováním článku o modulárním bojovém kompletu pro naši armádu, statí o úvahách americké armády zřídit nové velitelství pro modernizaci a články modernizaci německých letounů Tornádo a granátometu Striker pro Austrálii. Stránky vyhrazené vojenské historii jsou věnovány válečnému veteránovi Zdeňku Škarvadovi, který by se v těchto dnech dožil sta let, a historii vojenských odznaků zdatnosti.

Časopis v elektronické podobě najdete zde.