Nad Moravskou Třebovou vylétlo 75 vojenských lodiček

Autor: Lucie Vašáková

Vojenskou střední školu – Vyšší odbornou školu Ministerstva obrany letos na jaře úspěšně zakončily dvě třetiny studentů. Slavnostního vyřazení v Moravské Třebové se tak ve středu 6. června zúčastnilo 59 absolventů denního studia a 16 vojáků v rámci dálkového studia, kteří si za účasti velitele školy plukovníka gšt. Zdeňka Macháčka přezvali maturitní vysvědčení a ocenění za jejich studium.

Maturita, slavnostní vyřazení a co dál?

Byla to pomyslná tečka za dlouhým procesem maturitních zkoušek, který začal již 11. dubna a skončil 30. května. Stejně jako na ostatních středních školách čekala studenty jednotná slohová práce a jednotná zkouška z českého jazyka. Poté polovina studentů prošla didaktickým testem z cizího jazyka a ta druhá z matematiky.

A pak následoval tzv. svatý týden, který slouží studentům na ladění vědomostí. To už každý zná datum, kdy přijde jeho den a poslední zkoušení, co za 4 roky na škole ulpělo v jeho mozku.

Na ústní zkoušce pak studenti museli obhájit svou maturitní práci a předvést vědomosti z českého jazyka a dalších dvou volitelných předmětů. Tím mohl být cizí jazyk, pokud jej dotyčný student neabsolvoval v rámci jednotných zkoušek, nebo také čistě vojenský předmět
Logistika a vojenská logistika.

A jak si vedli studenti vojenské školy?

Z celkového počtu 78 maturantů denního studia nebyli 3 připuštěni k maturitě a 16 neuspělo v didaktické nebo ústní části. Víme už také, že 45 absolventů pokračuje studiem na Univerzitě obrany, nebo nastoupí u útvarů AČR. U dálkového studia úspěšně absolvovalo 16 vojáků z povolání. Celková úspěšnost maturitních zkoušek tak byla 75 %.

Akademická a vojenská část vyřazení

Samotný akt slavnostního vyřazení absolventů školy se k konal ve středu 6. června v prostorách vojenské školy a dělil se na dvě části: akademickou a vojenskou. V akademické části se sešli absolventi, jejich rodiče a blízcí, čestní hosté, velení školy a pedagogický sbor v sále Na Písku. Dorazili také místostarosta Moravské Třebové Pavel Brettschneider, ředitel odboru vzdělávací politiky sekce státního tajemníka MO Vladimír Krška a zástupci Armády ČR a Československé obce legionářské.
 
Velitel školy plukovník gšt. Macháček zde ve svém proslovu zdůraznil: „Nezapomeňte na ty, kteří vám byli v průběhu studia oporou, protože i oni mají na vašem úspěchu svůj podíl.“

Po předání maturitních vysvědčení a školní ročenky, která mj. obsahuje maturitní tabla, se všichni přemístili na vojenskou část do areálu školy. Absolventům zde ve svých proslovech pogratulovali zástupci MO, AČR, ČsOL a města. Nejúspěšnější studenti byli odměněni pamětní mincí Československé obce legionářské, darem či pochvalným listem.
 
Slavnostní nástup zakončilo již tradiční „vyhazování lodiček.“