Ministerstvo obrany » Informační servis » Zpravodajství » Náčelník Vojenské policie jednal v Itálii

Náčelník Vojenské policie jednal v Itálii

9.3.2017 • Od pondělí 6. března do středy 8. března pobýval náčelník Vojenské policie (VP) brigádní generál Pavel Kříž v Itálii. Kromě schůzky se zástupcem velitele karabiniérů navštívil mimo jiné i specializované centrum NATO.

Znak SP COE
Znak SP COE

V pondělí se nejprve sešel s brigádním generálem Gino Micalem – zástupcem velitele italských karabiniérů. Ti jsou vojensky organizovanou policejní složkou v počtu cca 115 000 příslušníků. Během rozhovorů diskutovali shody v působnosti mezi oběma složkami, dále problematiku biometrie a kybernetické bezpečnosti. Zásadním tématem ale byla oblast „Stability Policing", což bylo ostatně i hlavní téma celé pracovní návštěvy náčelníka VP. Generál Micale na závěr setkání požádal náčelníka VP o zapojení českých vojenských policistů do výcvikové mise iráckých policistů.

Následující den byl věnován zejména jednání na „NATO Stability Policing Centre of Excellence" (SP COE) ve Vicenze. Náčelník VP měl možnost se nejen detailně seznámit s činností centra založeného v roce 2015, ale rovněž i podebatovat s jeho příslušníky včetně podplukovníka gšt. Romana Gottfrieda, který zde od roku 2015 za VP působí. S ředitelem centra plukovníkem karabiniérů Andrea Parisem hovořili o podílu ČR na činnosti centra i o dalších centrem plánovaných aktivitách. Plukovník Paris vybídl generála Kříže k zapojení VP do výcvikových aktivit pro ozbrojené síly Afghánistánu vysláním expertů VP pod hlavičkou SP COE. Tyto vzdělávací a výcvikové aktivity jsou plánovány již na letošní rok. „Jsem bytostně přesvědčený, že právě oblast „Stability Policing" je zásadním tématem pro všechny stávající i budoucí zahraniční operace. Jakmile dojde k ukončení bojových operací, je bezpodmínečně nutné soustředit se právě na „Stability Policing". Znovunastolení vlády práva, dohledu nad dodržováním lidských práv a zabezpečení vnitřního pořádku v zemích konfliktu je tématem, kterému je třeba věnovat náležitou pozornost a je nutné ho na všech úrovních velení a řízení prosazovat," sdělil v této souvislosti generál Kříž.

Oblast „Stability Policing" byla rovněž ústředním tématem jednání s brigádním generálem Giovanni T. Barbanem – ředitelem „Center of Excellence for Stability Police Units", které svou činnost směřuje zejména na africké a asijské země, a v neposlední řadě plukovníkem Robertem Pijningem – zástupcem velitele Eurogendfor (European Gendarmerie Force).

Závěrečný den zavítal náčelník VP do Poggio Renatico, kde jednal s velitelem DACCC (Deployable Air Command and Control Centre) generálmajorem Andreasem F. Kraakem, kde se zajímal zejména o činnost velitelství a jeho podíl na zabezpečení operací NATO.

Průměrné hodnocení (5 hlasů): 3.4, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
  • Brigádní generál Barbane a brigádní generál Kříž Brigádní generál Barbane a brigádní generál Kříž Brigádní generál Barbane a…
  • Brigádní generál Kříž a plukovník Paris Brigádní generál Kříž a plukovník Paris Brigádní generál Kříž a…
  • Brigádní generál Micane a brigádní generál Kříž Brigádní generál Micane a brigádní generál Kříž Brigádní generál Micane a…
  • Diskuse s příslušníky SP COE Diskuse s příslušníky SP COE Diskuse s příslušníky SP COE
  • Jednání na SP COE Jednání na SP COE Jednání na SP COE
  • náčelník VP při zápisu do kroniky Eurogendfor náčelník VP při zápisu do kroniky Eurogendfor náčelník VP při zápisu do…
  • Závěr jednání s generálmajorem Kraakem z DACCC Závěr jednání s generálmajorem Kraakem z DACCC Závěr jednání s generálmajorem…
  • Znak SP COE Znak SP COE Znak SP COE

Autor: plukovník Jan Šmíd