Na vojenském letišti v Pardubicích nyní testují nové letištní radiolokátory

Autor: Jana Deckerová

Na vojenském letišti v Pardubicích byla nainstalována první ze čtyř souprav radiolokátorů RPL-2000, které česká armáda získala po podepsání kontraktu v roce 2016 mezi Ministerstvem obrany ČR a českou společností ELDIS Pardubice. V současné době radarové systémy prochází v Pardubicích půlročním zkušebním provozem a postupně by měly nahradit původní radary firmy TESLA ze 70. let.

Vzdušné síly Armády České republiky získaly nové letištní radiolokátory. První radar je na letišti v Pardubicích

Zbývající tři soupravy pro letecké základny Praha-Kbely, Čáslav a Náměšť nad Oslavou budou dodány do konce listopadu 2018. Na to, jak nové systémy radarů v Pardubicích fungují, se přijel podívat ministr obrany Martin Stropnický.

Radiolokační systémy již dlouhá desetiletí patří mezi standardní výbavu nejen všech větších civilních letišť, ale také vojenských leteckých základen. Jejich úkolem je pokrývat především takzvanou koncovou řízenou oblast TMA (Terminal Maneuvering Area), sahající až 50 kilometrů od letiště, v níž se uskutečňuje nejrušnější letecký provoz, který souvisí se všemi vzlety a přistáními letecké techniky na daném letišti.

Kontrakt na nové radary byl podepsán v roce 2016

„V září 2016 podepsaly ministerstvo obrany a česká společnost ELDIS Pardubice kontrakt v hodnotě 651 milionů korun na dodávku čtyř souprav letištních radiolokátorů RPL-2000,“ řekl ministr obrany Martin Stropnický na letišti v Pardubicích a dodal, že na jeho základě získávají Vzdušné síly Armády České republiky nové moderní soupravy letištních radiolokátorů, kde každá souprava obsahuje primární přehledový radiolokátor, sekundární radiolokátor a přesný přistávací radiolokátor.

Nové radiolokátory na vojenských letištích budou postupně nahrazovat původní radary firmy TESLA ze 70. let, které se díky profesionalitě odborníků vzdušných sil a domácího průmyslu podařilo udržet v provozu téměř deset let za očekávanou dobou životnosti.

První souprava nových radarů je na vojenském letišti v Pardubicích

První souprava radiolokátorů RPL-2000 byla nainstalována v květnu letošního roku na letišti v Pardubicích a úspěšně absolvovala zkušební a certifikační proces podle požadavků ministerstva obrany, včetně vojskových zkoušek. Zbývající tři soupravy pro letecké základny v Praha-Kbely, Čáslav a Náměšť nad Oslavou budou dodány do konce listopadu 2018.

„V současné době radar prochází půlročním zkušebním provozem, aby byly ověřeny všechny deklarované parametry a byl dovršen proces propojení do systémů Řízení letového provozu České republiky,“ informoval podplukovník Ivo Šťastný, velitel Správy letiště Pardubice.

Radarový systém je klíčovým prvkem

Pro orgány řízení letového provozu na letišti je radarový systém naprosto klíčovým prvkem pro monitorování a řízení letového provozu a především základním předpokladem definujícím celkovou bezpečnost letového provozu. „Propojení nových radiolokátorů se systémy civilního řízení letového provozu bude mít přímý dopad na zvýšení bezpečnosti civilní letecké dopravy a vyšší propustnost vzdušného prostoru České republiky pro leteckou dopravu,“ doplnil podplukovník Šťastný.

„Vzdušné síly Armády České republiky získávají moderní techniku, která v plné míře splňuje nejnovější mezinárodní standardy organizací ICAO a EUROCONTROL. Díky tomu dojde ke zvýšení bezpečnosti letového provozu, zvýšení bojových schopností, v podstatně většímu rozsahu a schopností sdílet informace mezi jednotlivými entitami vzdušných sil zajišťujícími rozdílné typy úkolů a bojových operací,“ dodal zástupce velitele Vzdušných sil AČR brigádní generál Petr Hromek.

Slavnostní předání radiolokátorů pro letiště Pardubice

Autor: J. Horníček

Nahrává se přehrávač videa ...