Na Valech se opět konal sněm novodobých válečných veteránů

Autor: redakce

Náměstkyně pro řízení sekce právní Alena Netolická a první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Jiří Baloun přišli v sobotu 16. dubna na pražské Valy pozdravit válečné veterány – účastníky novodobých zahraničních misí. Jako každý rok se tam konal sněm Sdružení válečných veteránů České republiky.

Do Prahy dorazili delegáti reprezentující všechny krajské organizace včele s předsedou sdružení Pavlem Budínským. Sněmu se také účastnil bývalý ministr obrany Luboš Dobrovský či tehdejší velitel samostatného českolovenského protichemického praporu plk. v.v. Jan Valo, který byl před 25 lety nasazen do operace Pouštní štít a Pouštní bouře. 

„V letošním roce bylo poprvé do projektu péče o válečné veterány, který byl dosud zaměřen pouze na druhoválečné veterány, zařazeno také 600 novodobých válečných veteránů starších 60 let. Probíhají jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Úřadem práce ke zlepšení možností zaměstnávání válečných veteránů při odchodu z činné služby. Počínaje letošním rokem využívá ministerstvo nové programy, jejichž nositeli a garanty jsou organizace fungující v jeho působnosti,“ zmínila ve svém projevu náměstkyně Alena Netolická snahu Ministerstva obrany pomáhat novodobým válečným veteránům.

Zmínila rovněž projekt Benefity pro válečné veterány, který loni v říjnu zahájil ministr obrany Martin Stropnický.  Na stránkách http://www.benefity-veterani.cz/ tak váleční veteráni najdou nejen zvýhodněné nabídky na různé výrobky a služby, ale také další projekty Ministerstvo obrany, podřízených příspěvkových organizacích, státních podniků a zdravotnických zařízení, které válečným veteránům pomohou s uplatněním na trhu práce či se postarají o jejich zdraví.

V České republice je v současné době evidováno téměř 13 tisíc nositelů osvědčení válečný veterán. Ve věku 26 – 50 let je skoro 11 tisíc z nich.

Slavnostní část sněmu byla zakončena předáním ocenění vybraným členům sdružení a poté již bez účasti pozvaných hostů proběhl vlastní sněm Sdružení válečných veteránů ČR.