Na armádních zakázkách participuje domácí průmysl, zaznělo na konferenci Lidových novin

Autor: Viktor Meca

Modernizace a přezbrojování Armády ČR bylo dnešním tématem pravidelné konference Lidových novin a vydavatelského domu MAFRA. V pražském hotelu Boscolo Prague na ní vystoupili ministr obrany Martin Stropnický, náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta a náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář. Mezi vybranými firmami domácího obranného průmyslu se prezentovaly také státní podniky VOP CZ, VTÚ a LOM PRAHA. Hovořil také prezident Asociace obranného průmyslu ČR Jiří Hynek.

Na armádních zakázkách participuje domácí průmysl, zaznělo na konferenci Lidových novin

 „Když jsem na ministerstvo nastupoval, tak jsem slyšel skeptické hlasy, kolik týdnů tam vydržím. Na konec jsem vydržel docela dlouho a to nám s mými kolegy dalo možnost s řadou věcí pohnout. Máme solidní strategické dlouhodobé dokumenty, které se týkají definic hrozeb, schopností armády, způsobu financování i modernizace armády. V roce 2014 se nám podařilo dohodnout na navyšování resortního rozpočtu, který se postupně meziročně zvyšuje, takže je reálné v roce 2020 dosáhnout hranice 1,4 procent HDP. Tímto jsou vytvořeny podmínky pro investice do armády,“ zmínil ministr obrany Martin Stropnický, když začal bilancovat své působení v úřadu.

Za další úspěchy zmínil navyšování počtu vojáků, novelizace klíčových zákonů, jako je např. branná legislativa, a v neposlední řadě také snaha o větší participaci domácího průmyslu na armádních zakázkách. Za klíčovou pro podporu domácího průmyslu považují zástupci resortu Strategii vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu ČR do roku 2025, kterou loni schválila vláda.

„Díky této strategii jsme schopni uzavírat rámcové smlouvy na strategicky dlouhodobé projekty. Počítá se také s úzkou spoluprací se strategickými dodavateli vojenského materiálu, jejichž výrobky jsou svým způsobem jedinečné, aniž bychom zároveň diskriminovali nějakého jiného domácího výrobce,“ doplnil ve svém projevu náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta. Zmínil v tomto smyslu roli Vojenského technického ústavu, který postupně získává oprávnění pro certifikaci výrobků v rámci Evropské unie, které pak budou moci využívat domácí výrobci na zahraničních trzích. Zmínil také důležitost dalších státních podniků VOP CZ a LOM Praha pro modernizaci a následnou dlouhodobou údržbu vojenské techniky a s ní související možnost participace domácího průmyslu na těchto aktivitách.

Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář ve svém projevu zdůraznil, že úkolem armády je na prvním místě obrana země, na druhém místě plnění aliančních závazků. Oba tyty úkoly armáda plní se ctí. „Vyslání naši letky pro ochranu Baltu či Islandu se tady bere jako samozřejmost, ale je třeba si uvědomit, že vyžaduje zapojení velkého množství personálu a přijetí spousty systémových opatření, aby zároveň zůstala zachována schopnost vzdušných sil plnit své úkoly spojené s obrannou země,“ uvedl generál Bečvář. V souvislosti s potřebou navyšovat kapacity armády, hovořil také o potřebě armády oživit působení armády v regionech, které v minulosti opustila, jako je Rakovník či Karlovarský kraj. Za hlavní výzvu vedle modernizačních projektů, pak považuje také vybudování schopností armády v oblasti kybernetické obrany.