MP Panel – závěrečný den

Autor: major Jan Čermák

Historicky první jednání MP Panelu a Stability Policing Writing Board na území České republiky vstoupilo do závěrečné fáze.

Jedním z hlavních bodů dnešního dopoledne byla pro MP Panel prezentace současného stavu projektu Mnohonárodního praporu vojenské policie NATO (NATO MNMPBAT), kterou přednesl jeho velitel podplukovník Roman Gottfried z české Vojenské policie (velitel praporu je jednou z rotovaných funkcí). Ve svém vystoupení shrnul zkušenosti získané v období přípravy a certifikace jednotky a dále se dotkl probíhajícího procesu afilace (přičlenění) k NATO Multinational Corps Northeast v polském Štětíně. Dále ve své řeči zmínil možnosti nasazení jednotky ať už jako celku, nebo jeho jednotlivých prvků disponujících specifickými schopnostmi.

Stability Policing Writing Board mezi tím dokončil diskusi o základní filosofii dokumentu Stability Policing Doctrine, připraveny byly základní teze jednotlivých kapitol a členové autorského týmu dostali úkoly k rozpracování. Do dalšího MP Panelu, který je plánován na letošní jaro v polské Bydhošti budou gestoři připravovat znění jednotlivých kapitol a vzájemně diskutovat jejich provázanost. Cílem autorského týmu je předložit návrh doktríny pravidelnému zasedání Konference náčelníků vojenských policií (MP Chiefs´ Conference).

Provost Marshal aliančního velitelství pro operace plukovník Willem Koops pak ve svém závěrečném vystoupení shrnul průběh jednání takto: „NATO nepotřebuje více vojenských policistů, potřebuje však chytré policisty, chytrou obranu a zejména vzájemnou výměnu zkušeností.“ Zároveň jménem všech členů MP Panelu poděkoval organizačnímu týmu, složenému z českých vojenských policistů, za vytvoření perfektních podmínek pro pracovní schůzky i za velmi zajímavý doprovodný program. Jeho náčelníkovi pak předal zvláštní pamětní minci.