MP Panel – den druhý

Autor: major Jan Čermák

Druhým dnem včera pokračovalo jednání pracovní skupiny MP Panel v nádherných prostorách školícího a vzdělávacího střediska v Komorním Hrádku. Příslušníci vojenských policií z osmnácti států se rozdělili na dvě části.

První z nich byl samotný MP Panel, který měl na programu diskusi k realizaci závěrečné fáze vzniku Center of Excellence vojenské policie (COE MP) v Polsku. MP Panel se zajímal o to, v jaké situaci se v současnosti tento projekt nachází, jak se daří naplnit volné pozice určené pro vojenské policisty z členských států NATO, a dále projednával otázky, jak jej co nejlépe využívat a jak podporovat. Poté přišel na pořad jednání i nejbližší program a obsahová náplň vzdělávacích aktivit, které se spustí ihned po akreditaci COE. Dalším tématem bylo zvýšení kvality kurzu pro důstojníky vojenské policie organizovaného při NATO School v německém Oberammergau. Provost Marshal aliančního velitelství pro operace, plukovník Willem Koops ocenil změny, které se podařilo realizovat v ročníku 2012, a představil svou vizi dalšího rozvoje této důležité vzdělávací aktivity.

Druhou pracovní skupinou byl Stability Policing Writing Board, který pokračoval v práci na doktrinálních dokumentech tak, aby mohl prezentovat závěry a zadat úkoly ke zpracování na další MP Panel, který by se měl ještě letos sejít.

Odpoledne se členové obou pracovních skupin přesunuli do Prahy, kde při komentované prohlídce prošli historickými prostorami Pražského Hradu. Doprovodný program pokračoval návštěvou Oddělení kriminalistických technik a expertiz Vojenské policie a prezentací vybraného vybavení a schopností. Kromě expertních pracovišť v oborech daktyloskopie, trasologie, pyrotechnika a informační technologie si příslušníci MP Panelu prohlédli například Mobilní pracoviště kontroly vstupu, Systém ostrahy a monitorování SOM 3, vozidla, motocykly a další specifické vybavení vojenských policistů.

Jednání MP Panelu pokračuje závěrečným třetím dnem. Jeho ukončení je plánováno na dnešní odpoledne.