Ministryně předala osvědčení za třetí odboj

Autor: Viktor Meca

Ministerstvo obrany vydalo osvědčení dalším 33 účastníkům třetího odboje a odporu proti komunismu. Společně s odznakem a pamětním dekretem je ve středu 20. června v Konferenčním sále Vojenského klubu Praha v Praze 6 předala ministryně obrany Karla Šlechtová odbojářům či pozůstalým.

Slavnostního aktu se účastnila také velitel Vzdušných sil AČR brigádní generál Petr Hromek a zástupci Archivu bezpečnostních složek a Ústavu pro studium totalitních režimů.

„Jsem zde osobně, abych vám osvědčením předala já a ne někdo v mém zastoupení, protože já si velmi vážím vás, kteří jste se podíleli na to, že tehdejší režim padl, že jste měli odvahu jakoukoliv formou, ať už v rámci vydávání tiskovin, projevů, hudby či pořádáním koncertů, podílet se na tom, že tento režim padl,“ uvedla ve svém proslovu ministryně obrany Karla Šlechtová.

Mezi oceněnými je i polistopadový ministr vnitra

Osvědčení například obdržel Jan Litomiský za vyvíjení protikomunistické činnosti spočívající zejména v roli mluvčího Charty 77 a za protirežimní aktivity v rámci nezávislých iniciativ Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných a Hnutí za občanskou svobodu, či Ivo Medek za podíl na distribuci tiskovin protirežimního charakteru, zasílání zpráv o společenském dění do zahraničí a vyvíjení dalších aktivit na podporu obnovení svobody a demokracie v tehdejším Československu. Mezi oceněnými je také český politik a bývalý polistopadový ministr vnitra Jan Ruml, který se v době komunismu podílel na organizaci činnosti Charty 77, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, Hnutí za občanskou svobodu a Kruhu přátel Polsko-československé solidarity,

In memoriam byl oceněn například František Rychlík, který vydával brněnskou verzi samizdatového periodika revue Střední Evropa a byl aktivní v rámci Výboru solidarity. Marie Štěrbová obdržela osvědčení za aktivní spolupráci se zahraniční zpravodajskou službou demokratického státu a Tugomir Seferovič za významnou protikomunistickou aktivitu spočívající ve spoluorganizaci leteckého útěku čtyř osob na Západ.

Ministerstvo již vyřešilo 95 procent žádostí

K dnešnímu dni ministerstvo obrany vydalo 1563 osvědčení o účasti v 3. odboji, z toho 88 osob získal statut válečného veterána. Z celkového počtu došlých 4951 žádostí o vydání osvědčení již ministerstvo rozhodlo o 95 % případů. Neúspěšní žadatelé se mohou obracet na Etickou komisi pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Ta dosud projednala 498 případů, ale jen v 70 případech rozhodla o vydání osvědčení.

Podle zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu pak ministerstvo vyplácí přímým účastníků 3. odboje jednorázový peněžitý příspěvek ve výši 100 000 Kč a pozůstalým manželkám či manželům pak polovinu. Celkem bylo vyplaceno 89,5 mil. Kč přímým účastníkům a 6,7 mil. Kč pozůstalým.