Ministryně obrany v dopise premiérovi odmítla diskreditační kampaň

Autor: Odbor komunikace MO

Ministryně obrany Karla Šlechtová odmítá útočnou a účelovou diskreditační kampaň, která je vůči ní v těchto dnech vedena v médiích.

Jako reprezentantka vlády a ministerstva obrany proto v otevřeném dopise požádala předsedu vlády Andreje Babiše, aby v souvislosti s nařčením z nehospodárného využívání VIP salonků během zahraničních cest zadal zpracování oficiálního vyhodnocení nákladů všech ministerstev od roku 2014 na zahraniční i tuzemské pracovní cesty, a to včetně využití leteckých tříd a vládní letky, nákladů na počet doprovodu a souvisejících servisních služeb. Plné znění dopisu naleznete v příloze.

Pokud jde o létání tzv. VIP osob:

  • 1. Transport VIP osob má svá bezpečnostní pravidla, která mají vždy přednost před pouhou dopravní ekonomií. Při porovnávání nákladů je proto třeba zohlednit nejenom přímé výdaje na transfer a služby s ním související, ale také formálně povinné reprezentační a nezbytné bezpečnostní prvky.
  • 2. Při státní reprezentaci je proto zcela nežádoucí využívat např. hromadnou dopravu, v některých případech i vč. například veřejné taxislužby. Vyhrazené linky, vip salonky a další prvky slouží tak nejenom jako pojistky před incidenty a s tím souvisejícím ohrožením cíle zahraničního jednání ale i k úsporám v oblasti bezpečnosti přepravovaných VIP osob. Při využití veřejných prostor by bylo třeba vždy většího doprovodu, delší doby transferu a to zase prodražuje cenu jízdenek a komplikuje celkovou logistiku akce. Zásadou, dodržovanou v celém civilizovaném světě je, že čas a zdravotní stav (tedy minimální únavnost, nevyspání apod.) VIP osoby je několikanásobně dražší komodita než s tím související náklady.
  • 3. Nelze proto vytrhnout z kontextu pouze jediný údaj, jako je např. náklady na VIP salonek. Je třeba se vždy ptát, jaké ztráty a dodatečné náklady by mělo alternativní řešení. V tomto ohledu doporučujeme se informovat u společností, specializovaných na protokolární cesty.
  • 4. Vždy pak je vhodné porovnávat objektivně, tedy skutečně vynaložené náklady nejenom vůči možným minimálním, ale i vůči maximálním možným výdajům. - Paní ministryně například absolvovala zahraniční cesty jen zcela výjimečně v nejdražším režimu, tzv. private jetu, a to pouze v případě větší vládní delegace. Za dobu svého působení se vyhýbala i business class a létala zásadně v economy třídě. Jen úspory způsobené tímto výběrem několikanásobně převažují náklady, které vyplynou z dalších služeb, jako je mj. VIP salónek.