Ministryně obrany Šlechtová v Bruselu podepsala memorandum o porozumění v otázce výstavby Velitelství společné logistické skupiny V4

Autor: Jakub Fajnor, tiskové oddělení MO

V pátek 8. června 2018 ministryně obrany Karla Šlechtová na okraj zasedání ministrů obrany členských států NATO v Bruselu podepsala Memorandum o porozumění států V4 v otázce výstavby Velitelství společné logistické skupiny V4 (V4 Joint Logistics Support Group Headquarters, V4 JLSG HQ). To je nezbytné pro posilování obranných schopností NATO a tím pro zajištění obrany ČR.

„Jde o první příspěvek států V4 ke kolektivní obraně NATO. O to významnější je, že si armády V4 berou na starost logistiku, která je základem jakékoliv vojenské aktivity. ČR se tímto stává důležitým partnerem v klíčové oblasti,“ řekla ministryně Šlechtová.

Návrh memoranda, které podepsali také slovenský ministr Peter Gajdoš, nový maďarský šéf obranného resortu Tibor Benkő a náměstek polského ministra obrany Tomasz Szatkowski, byl připraven v rámci maďarského předsednictví V4 a země V4 se dohodly, že každá z nich poskytne 25 % personálu velitelství a bude si hradit své náklady.

Společné velitelství je velícím logistickým prvkem nasazených aliančních sil zařazeným v zásobovacím řetězci mezi vstupními body prostoru operace a logistickými jednotkami komponentů společných aliančních sil (pozemních, vzdušných, speciálních, námořních). Jakémukoliv případnému nasazení našich sil v tomto formátu přitom bude v souladu s Ústavou ČR vždy předcházet suverénní rozhodnutí ČR.