Ministryně obrany ocenila jedinečnost vojenské střední školy v Moravské Třebové

Autor: Miroslav Šindelář

V pondělí 22. ledna zavítala ministryně obrany Karla Šlechtová v doprovodu státního tajemníka v Ministerstvu obrany Petra Vančury do Moravské Třebové. Právě zde sídlí Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany.

 Ministryně obrany navštívila jedinou a jedinečnou vojenskou střední školu

Hosty na teritoriu jediné vojenské střední školy v České republice přivítal její velitel plukovník gšt. Zdeněk Macháček, který je seznámil se strukturou školy, obory, které lze na škole studovat, i posláním školy. Rozhovory se dotkly také zabezpečení žáků a možností jejich uplatnění po skončení studia. Následně si ministryně obrany prohlédla areál školy.

Ministryně obrany Karla Šlechtová zdůraznila, že je v Moravské Třebové dislokována jediná a jedinečná vojenská střední škola v České republice. „Přesvědčila jsem se o tom, že obory, které zde jsou, to znamená vojenské lyceum, technické lyceum, následně elektrotechnika a podnikání, jsou velice důležité. Samozřejmě, že jsme se bavili i o dalších oborech, například o strojírenství. To proto, že poptávka ze strany armády je vysoká,“ řekla ministryně Karla Šlechtová.

Během návštěvy se setkala s mnoha studenty. Byla mimo jiné přítomna na hodině anglického jazyka, kde si žáky vyzkoušela z jejich znalostí. Poté konstatovala, že je nadšená, protože při jejím přezkoušení nikdo „nepropadl“. Anglický jazyk se tu dle jejího názoru učí na vysoké úrovni.

Ministryně obrany Karla Šlechtová ujistila nejen studenty, ale také pedagogy a zaměstnance školy, že tato vojenská škola má její podporu a do dalších let je ochotna jednat o tom, zda se tato škola nerozroste do dalších krajů.

„Podpořím otevření dalších tříd v různých krajích a zařazení tohoto kroku do koncepce vzdělávání Armády České republiky. Myslím si, že je to potřeba. Žáci a studenti této školy jsou pro mě budoucí vojenští profesionálové a očekávám, že posílí řady české armády,“ dodala ministryně obrany.

Ostatně většina žáků při dotazech na motivaci ke studiu ministryni odpověděla, že studovat vojenskou školu je pro ně osobní prestiž.


Škola v Moravské Třebové plní tři základní funkce.

• Slouží k přímému doplňování ozbrojených sil v technických specializacích, případně pro přípravu uchazečů ke studiu na vysoké vojenské škole

• Poskytuje perspektivním příslušníkům mužstva a poddůstojníkům střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou, která je kvalifikačním předpokladem pro jejich další postup do hodnostního sboru praporčíků

• V rámci dalšího vzdělávání umožňuje vojákům získání certifikované kvalifikace uplatnitelné na civilním trhu práce po skončení služby ( kurzy ECDL, účetnictví)

Ministryně obrany navštívila jedinou vojenskou střední školu

Autor: Jakub Horníček

Nahrává se přehrávač videa ...