Ministryně obrany Karla Šlechtová předala jmenovací dekret profesorovi Pitschmannovi

Autor: Lucie Růžková

Ministryně obrany Karla Šlechtová dnes předala jmenovací dekret Vladimíru Pitschmannovi, novému profesorovi, který absolvoval řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany. V současné době na všech třech fakultách Univerzity obrany působí 40 profesorů.

Ministryně obrany Karla Šlechtová předala jmenovací dekret profesorovi Pitschmannovi

„Chtěla bych vám poděkovat za to, co děláte a mám k vám za to velký respekt. Četla jsem váš životopis a z něho je patrné, že se zajímáte o věci, které jsou v tuto chvíli velice vážnou hrozbou nejen pro naši zemi, ale i pro celý svět. Věřím, že v práci budete pokračovat,“ řekla ministryně obrany Karla Šlechtová.

Vladimír Pitschmann poděkoval za předání dekretu a ve svém projevu sdělil, že si tohoto kroku nesmírně váží. „Je to ocenění mé práce na poli vědy a výuky, která je neoddělitelně spojena s českou armádou. Jsem hrdý na to, že jsem prošel jmenovacím řízením na mé alma mater, se kterou mám vřelé vztahy,“ sdělil nově jmenovaný profesor Pitschmann a slíbil, že ve své práci bude pokračovat.

Poděkoval za důvěru a podporu

Zároveň poděkoval rektorovi a prorektorovi Univerzity obrany za podporu a důvěru. „I když už nejsem nejmladší, jsem nadále připraven podporovat Univerzitu obrany. Můj obor ochrana vojsk a obyvatelstva se specializací na zbraně hromadného ničení sice není tak atraktivní, ale je důležitý,“ dodal profesor Vladimír Pitschmann.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil státní tajemník MO Petr Vančura, rektor-velitel Univerzity obrany a předseda vědecké rady Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl a prorektor pro vědeckou a expertní činnost plukovník gšt. Alexandr Štefek.

Věnuje se zkoumání dějin zbraní hromadného ničení

Profesor Vladimír Pitschmann působí na Katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Dlouhodobě se věnuje zkoumání dějin zbraní hromadného ničení a ochrany proti nim. Zabývá se i vývojovými trendy chemických a toxinových zbraní a jejich vlivem na rozvoj vědního oboru Ochrana vojsk a obyvatelstva a oborů příbuzných. Jako pedagog se aktivně zapojuje do přípravy studentů v rámci vysokého vojenského školství na Univerzitě obrany, kde se podílí na přípravě nových předmětů zaměřených na přípravu specialistů chemického vojska.

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval Vladimíra Pitschmanna novým profesorem pro obor Ochrana vojsk a obyvatelstva na návrh Vědecké rady Univerzity obrany ve čtvrtek dne 25. ledna 2018.