Ministryně Karla Šlechtová: Žádné změny ve vyplácení výsluhových náležitostí se nepřipravují, nevěřte dezinformacím

Autor: Jan Pejšek, ředitel odboru komunikace

V poslední době začaly mezi vojáky kolovat informace, že se od roku 2020 bude měnit systém vyplácení výsluhových náležitostí. Údajně by se výsluhy měly snížit nebo vyplácet jen po dobu 5 let u mužstva, poddůstojníků a praporčíků a 10 let u důstojníků. Podobná tvrzení nejsou pravdivá.

Ministryně Karla Šlechtová: Žádné změny ve vyplácení výsluhových náležitostí se nepřipravují, nevěřte dezinformacím
Výsluhové náležitosti jsou upraveny zákonem o vojácích z povolání. Jakákoliv změna je možná jedině změnou zákona. Žádná výše uvedená úprava nebyla navržena v minulosti a na Ministerstvu obrany se nepřipravuje ani nyní.

„Zaznamenala jsem při setkáních s vojáky nebo na sociálních sítích obavy, že se chystá regulace výsluhového příspěvku. Podobné fámy kategoricky odmítám! Chci všechny vojáky ujistit, že nehodlám na současném systému nic měnit. Všem, kteří nasazují životy a zdraví pro naše bezpečí, náleží výsluha plným právem,“ říká ministryně obrany Karla Šlechtová.

Omezení práv a zvýšené povinnosti během služby jsou vojákům z povolání po odchodu do zálohy kompenzovány právě výsluhovými náležitostmi. Navíc i po odchodu z činné služby se nadále jedná o občany, kteří jsou schopni díky svému výcviku a přípravě pomoct společnosti při mimořádných a krizových situacích.

„Šíření podobných dezinformací ohrožuje personální stabilitu ozbrojených sil i bezpečnostních sborů. Ti, kteří se na tom podílejí, si zahrávají s obranyschopností naší země,“ dodává ministryně Šlechtová.