Ministři obrany EU v Bruselu schválili první vlnu společných projektů

Autor: Jan Pejšek, ředitel odboru komunikace

Ministryně obrany Karla Šlechtová se v úterý 6. března 2018 zúčastnila v Bruselu zasedání Rady pro zahraniční věci (FAC) ve formátu ministrů obrany EU.

Za účasti Karly Šlechtové jednali v Bruselu ministři obrany Evropské unie

Hlavním tématem jednání byl aktuální stav implementace Stálé strukturované spolupráce neboli PESCO. Dalšími tématy byly spolupráce EU-NATO a vojenské operace a mise pod hlavičkou EU.

Je to první rada ministrů obrany ve formátu PESCO, která schválila konkrétní projekty vojenské spolupráce mezi jednotlivými členskými státy,” uvedla Karla Šlechtová.

Schválili 17 projektů

V rámci PESCO schválili ministři první vlnu 17 projektů. ČR bude zapojena do tří z nich. Jedná se o vytvoření Evropského centra pro výcvikové mise EU (projekt vedený Německem), projekt Military mobility usnadňující přeshraniční pohyb vojenských jednotek (vedoucí země Nizozemsko) a vytvoření Evropského zdravotnického velitelství (pod vedením Německa).

Ministryně Šlechtová v této souvislosti zdůraznila: „Informovala jsem kolegy, že v druhé vlně PESCO, která proběhne v listopadu tohoto roku, má ČR zájem o vedoucí úlohu v několika projektech týkajících se sdílení výcvikových kapacit pasivních sledovacích systémů, výcviku s bojovými chemickými látkami a sdílení kapacit pro výcvik pilotů proudových letounů.“

Jednali o vojenských operacích EU

Dalším důležitým tématem ministeriády byly vojenské operace EU. Těch aktuálně probíhá šest a Armáda ČR se aktivně podílí na čtyřech, zejména na výcvikové misi v Mali, kde je celkem 41 českých vojáků na velitelství v Bamaku a ve výcvikovém kempu Koulikoro.

„Mise EUTM Mali je jednou z našich nejdůležitějších, protože stabilizací v této oblasti naplňujeme náš cíl bojovat s nelegální migrací přímo v místě jejího vzniku. Na misi se chceme aktivně podílet i do budoucna,“ uvedla Karla Šlechtová.