Ministr předal jmenovací dekrety profesorům

Autor: Viktor Meca

Ministr obrany Martin Stropnický dnes předal jmenovací dekrety dvěma profesorům, kteří absolvovali řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany. Celkem tak již na vojenské vysoké škole působí 44 profesorů.

Ministr předal jmenovací dekrety profesorům

„Nově jmenované profesorce a nově jmenovanému profesoru blahopřeji a přeji jim mnoho úspěchů v jejich další vědecké a výzkumné činnosti,“ uvedl během slavnostního ceremoniálu ministr obrany Martin Stropnický. Přítomni byli také státní tajemník MO Petr Vančura, náměstkyně ministra obrany Alena Netolická, rektor Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl a další čestní hosté.

Prvním z profesorů se stal vedoucí Katedry vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany plukovník Jan Horáček. Je odborníkem na problematiku kardiotoxicity protinádorové léčby a  problematiku cytokinů a adhezních interakcí u akutních leukemií. Intenzívně se rovněž věnuje výzkumu v oblasti prognostických markerů u hematologických malignit a  transplantace krvetvorných buněk. Je hlavním odborníkem Vojenské zdravotnické služby AČR pro obor vnitřní lékařství.

Profesorské řízení absolvovala na Univerzitě obrany také vedoucí Národního referenčního centra pro identifikaci enterálních virů a vedoucí Laboratoře pro enteroviry Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě ve Slovenské republice Shubhada Bopegamage. Ve vědecko-výzkumné práci se zabývá problematikou mikrobionální imunologie a výzkumem izolace mikrobů v trávicím traktu. Její výzkum je dále významně zaměřen především na problematiku enterovirových infekcí, jejich patogenezi a cirkulaci v populaci, zejména v jejich vztahu k autoimunním onemocněním, zejména na diabetes typ I. Profesorka Bopegamage je mezinárodně uznávanou osobností mezi vědeckou a odbornou komunitou.

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal jmenovací dekrety těchto dvou profesorů na návrh Vědecké rady Univerzity obrany v úterý dne 4. dubna 2017.