Ministr obrany se setkal se svým brazilským protějškem

Autor: Jakub Zykmund, poradce ministra obrany

Ministr obrany Martin Stropnický se na veletrhu LAAD 2015 v brazilském Rio de Janeiro setkal s ministrem obrany Brazílie Jaquesem Wagnerem.

Hlavními tématy jednání bylo sjednání spolupráce při výcviku brazilských pilotů českou armádou u vrtulníků Mi, pro trénink pilotů stíhaček Gripen a letounů CASA. Výcvik by probíhal v rámci specializovaného simulačního centra ve spolupráci se společností VR Group a státním podnikem LOM Praha. V případě letounu CASA byl také projednáván i případný společný postup při modernizaci letounu a pořizování náhradních dílů, což umožňuje členství obou zemí v tzv. CASA Users Group. Dalším bodem jednání byla možnost zapojení zástupců Brazílie do Mnohonárodního koordinačního logistického centra (MLCC), které má své sídlo v Praze, kdy by brazilské Ministerstvo obrany mělo jejich vyslání schválit v co nejkratší době. Tímto setkáním na nejvyšší úrovni pokračuje rozvoj obranně-průmyslové spolupráce mezi Českou republikou a Brazílií.

„My si vážíme zájmu a spolupráce brazilské strany. Společných projektů, které se povedly ať nám jako ministerstvu, anebo českému průmyslu s naší podporou v této oblasti, je poměrně hodně. Za všechny lze zmínit projekt letounu KC-390, na jehož výrobě a vývoji se velkou měrou podílí Aero Vodochody a znamená pro Českou republiku vznik 400 pracovních míst a roční export do Brazílie v hodnotě skoro 1 miliardy korun," uvádí ministr Martin Stropnický.

Ministr obrany Brazilské federace Jaques Wagner ocenil zřízení českého Úřadu vojenského přidělence, který zefektivní vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi oběma zeměmi. Pozitivně zhodnotil hlavně dobrou zkušenost s českými firmami a dodavateli. Zároveň uvedl, že Brazílie vždy velmi vítá, když je při pořizování obranného materiálu rozvíjena spolupráce také na vládní úrovni se zeměmi, odkud dané produkty pocházejí. Vyzdvihl tak aktivní roli českého ministerstva obrany při jednání o dodávkách českého obranného průmyslu do země, stejně jako podporu projektům průmyslové spolupráce.

Ministr obrany Martin Stropnický se v Brazílii setkal také s ministrem obrany Portugalska

Na schůzce s ministrem José Pedrem Aguiarem-Brancem probrali nadcházející Evropskou Radu k obranným a bezpečnostním otázkám v červnu tohoto roku a implementační opatření závěru summitu z Walesu 2014. Ministři se soustředili především na vytváření nových Sil velmi rychlé reakce (VJTF) a bezpečnostní situaci na Ukrajině.

V rámci veletrhu byla za přítomnosti ministra Stropnického rovněž uzavřena smlouva mezi brazilským ministerstvem obrany a společností AURA na vývoj a implementaci kodifikačního systému pro brazilskou armádu. Vzhledem k rozsáhlejšímu záměru brazilských ozbrojených sil a obranného průmyslu harmonizovat své vybaveni a produkci na standardy NATO by se mělo jednat o významný první krok na cestě k širšímu průniku na latinskoamerický trh.

Vedle zmíněných projektů ministr Stropnický rovněž aktivně podpořil již rozjednané obchodní aktivity v rámci možných dodávek CBRN (chemické, biologické, radioaktivní a nukleární) vybavení při zabezpečení Olympijských her 2016 v Rio de Janeiro společností EGO Zlín, jako jsou dekontaminační systémy, které jsou rovněž využívány chemickým vojskem Armády ČR, systémy biologické ochrany pro případ výskytu nebezpečných nákaz typu ebola či respiračních onemocnění v podobě koronavirů související s vysokou migrací osob při akcích mezinárodního charakteru. S tím souvisí i dojednávaná dodávka ochranných masek a filtrů pro armádu a policii společností AVEC CHEM.

„Účast našich firem na veletrhu a naše přítomnost zde je příležitostí pro všechny zúčastněné k navázání nových kontaktů a věřím, že v budoucnu i kontraktů. Rádi našim podnikatelům pomůžeme tímto způsobem dveře trochu otevřít," shrnuje ministr Stropnický.