Ministr obrany navštívil Centrum CIRC a Vojenskou nemocnici v Brně

Autor: Miroslav Šindelář

V pondělí 20. července navštívil ministr obrany Martin Stropnický Centrum CIRC, jež má v resortu obrany na starosti kybernetickou ochranu, a také Vojenskou nemocnici Brno.

Ministr obrany nejprve zavítal do Centra CIRC, jež je prvkem kybernetické bezpečnosti resortu obrany. Jeho úkolem je proaktivní identifikace bezpečnostních hrozeb a incidentů, jejich analýza a následné reportování zjištěných událostí a postupů řešení k relevantním partnerům. Zde hosta přivítali první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Jiří Baloun a bezpečnostní ředitel Ministerstva obrany Petr Charvát.

Prezentaci centra vedli podplukovník Tomáš Hrabovský – náčelník oddělení CIRC – a náčelník centra podplukovník Jaroslav Pachlopník. Ten ministra informoval především o činnosti pracovišť, která dbají na bezpečný provoz armádních počítačových systémů. Na brněnských pracovištích se nepřetržitě čtyřiadvacet hodin denně vede důsledný monitoring, probíhá zde koordinace bezpečnostních procesů a incidentů. Detekce, analýza a reakce. To jsou podle obou specialistů leitmotivy práce zdejších specialistů, kteří, zjednodušeně řečeno, bdí nad bezpečností provozu armádních počítačů před hackery. S kybernetickým nepřítelem jsou podle podplukovníka Tomáše Hrabovského zdejší operátoři ve styku denně. 

Ministr obrany se v CIRC seznámil s prací operátora i analytika centra. Prohlédl si některá pracoviště a podtrhl, že si velmi váží práce zdejších specialistů. „To, co zde děláte, je zvláště dnes velmi nutné a já vám za tuto práci velmi děkuji,“ zdůraznil v závěru návštěvy centra ministr Stropnický.

Lékaři Vojenské nemocnice Brno se zúčastnili 37 zahraničních misí

Druhá část návštěvy ministra obrany v Brně se odehrávala ve zdejší vojenské nemocnici, kterou řídí plukovník Antonín Vodák. Ten představil hostu nejužší vedení nemocnice, seznámil jej se strukturou a posláním zdravotnického zařízení, jehož minulost sahá až do dob Rakousko-Uherska, a seznámil jej také se strategickými záměry jejího dalšího rozvoje.

Dnešní vojenská nemocnice si získala renomé a jak ministr uvedl, patří určitě mezi ta lepší zdravotnická zařízení v kraji.

Zdejší odborníci se mají čím pochlubit: S jejich prací jsou spokojeni nejen vojáci a občanští zaměstnanci resortu obrany, ale i jejich rodinní příslušníci, a také asi 110 tisíc obyvatel sedmi brněnských městských částí. Sedmnáct lékařů se pak zúčastnilo už sedmatřiceti zahraničních misí a své poznatky a zkušenosti převádějí v Brně do praxe. Nemocnice disponuje 212 lůžky akutní péče a pracuje zde více než pět set zaměstnanců.