Ministr obrany na Žofínském fóru: českému obrannému průmyslu se ve světě daří

Autor: Miroslav Šindelář

Pod názvem Armáda a druhý dech českého zbrojního průmyslu se v pondělí 22. června konalo již 181. Žofínské fórum.

Spolu s ministrem obrany Martinem Stropnickým se konference zúčastnili také náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Josef Bečvář a Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu.

Jejich přednášky spojoval společný strategický cíl, kterým je zajištění bezpečnosti a obranyschopnosti České republiky právě nyní, kdy narůstají bezpečnostní rizika.

Ministr obrany shrnul ve svém vystoupení nejen aktuální stav resortu obrany v souvislosti se spoluprací s domácím obranným a bezpečnostním průmyslem, ale i výhledové akviziční programy, které tento průmysl podporují. Na začátku konstatoval, že se českému obrannému průmyslu ve světě daří. Dokonce tak, že výhled na rok 2015 hovoří o tom, že export stoupne na 14 miliard Kč. „Agenda průmyslové spolupráce a podpory obranného průmyslu pro nás byla a je jednou z klíčových v resortu ministerstva obrany,“ uvedl ministr Martin Stropnický. Připomněl také vznik sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací na ministerstvu a fakt, že jejím posláním je mimo jiné systematická podpora českého obranného průmyslu na zahraničních trzích.

Náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Josef Bečvář zase nastínil vývoj české armády, konkrétně pak rozvoj od pozemních po vzdušné síly i jednotlivých druhů vojsk a jejich možné technické vybavení. Upozornil na skutečnost, že sebedokonalejší moderní technika nemůže nahradit lidský potenciál a uvedl, že v první řadě půjde v nejbližší době o doplnění vojenských profesionálů, jejich vzdělávání a přípravu. „Trendy bezpečnostního prostředí vyvolávají zvýšenou poptávku po vyvážených, připravených, multifunkčních, interoperabilních, rychle dostupných a nasaditelných silách, schopných působit při řešení konvenčních i nekonvenčních konfliktů v mezinárodních i národních misích. Proto, aby byl tento cíl dosažen, musíme využít nejen našich dosavadních zkušeností z transformací a výstavby ozbrojených sil z minulých let, zkušeností z působení v zahraničních operacích, kterých se účastníme, ale připravit si strategii dalšího rozvoje ve změněných podmínkách, a tou je nová Koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2025,“ řekl mimo jiné generál Bečvář a podtrhl, že dnešní armáda je pozitivně hodnocena. Připomněl, že základním předpokladem pro efektivní zajišťování obrany státu a bojeschopnosti armády je existence dlouhodobě predikovaného a stabilního zdrojového rámce, který umožní koncepčně, technicky, organizačně a v potřebném čase připravit a realizovat plány.

V diskusi potom vystoupili například Petr Rusek, který je předsedou představenstva TATRA TRUCKS a.s., či Lubomír Kovařík, generální ředitel České zbrojovky a.s. Do diskuse se zapojili také Radek Jindra, manažer klíčových zakázek pro sektor obrany ICZ a.s., Josef Tichý, generální ředitel a předseda představenstva Explosia a.s. a Petr Novák, generální ředitel a předseda představenstva RETIA, a.s.

  • Projev ministra obrany na Žofínském fóru najdete v příloze