Ministr obrany Martin Stropnický ocenil účastníky protikomunistického odboje

Autor: Jana Deckerová

V salonku Praha Ministerstva obrany předal ministr obrany Martin Stropnický 16 lidem pamětní dekrety a odznaky za účast v odboji a odporu proti komunismu, z toho 6 lidem in memoriam. Slavnostního aktu se kromě dalších významných hostů zúčastnili náměstkyně ministra obrany Alena Netolická, předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová a ředitel odboru pro válečné veterány plukovník Eduard Stehlík.

Ministr obrany Martin Stropnický ve svém úvodním projevu připomněl, jak komunistický režim za dlouhá desetiletí své existence změnil osudy našeho státu i většiny jeho obyvatel. Připomněl také význam zákona o odboji a odporu proti komunismu, který přispěl k morálnímu uznání osob, které v období totality aktivně vyvinuly činnost na obranu hodnot a svobody.

Ministr obrany předává účastníkům 3. odboje ocenění za účast v odboji a odporu proti komunismu

Ministr obrany předává účastníkům 3. odboje ocenění za účast v odboji a odporu proti komunismu

„Třetí odboj je svědomím našeho národa a jeho příslušníky navždy spojuje vůle ke svobodě a pevnost charakteru,“ pokračoval ministr Stropnický a dodal, jak velmi si váží statečného postoje a činů těch, jejichž životní osud je neopakovatelným osobním příběhem o skutečném hrdinství. S hlubokou úctou připomněl také památku těch, kteří tu dnes byli zastoupeni už jen svými nejbližšími. „Všichni jste skutečnými hrdiny odboje a já vám za vaše hrdinství osobně děkuji,“ dodal závěrem ministr obrany Martin Stropnický.

Resort vydal 1 141 osvědčení

Mezi oceněnými byl také pak Pavel Blattný. Ten se podílel na rozmnožování a distribuci ilegálních tiskovin, šířil samizdatovou literaturu a spolupracoval na vydávání undergroundového časopisu Vokno, podporoval nezávislé umění a aktivně se účastnil akcí Charty 77.

Za Josefa Šimonů převzal ocenění in memoriam jeho syn Bohumil. Jeho otec se aktivně podílel na protikomunistické činnosti v rámci odbojové skupiny Libuše 23, která spočívala zejména v doručování zpráv, uchovávání zbraní a materiální a finanční podpoře skrývajícího se velitele odbojové skupiny.

Do této doby eviduje resort obrany téměř pět tisíc žádostí a vydalo již přes tisíc osvědčení, z tohoto počtu má téměř stovka osob statut válečného veterána. Zamítnutých žádostí je přes dva tisíce a pozastavených pak pět set. Seznam všech účastníků třetího odboje vede ministerstvo obrany na internetové stránce odboru pro válečné veterány.

Ministr obrany Martin Stropnický ocenil účastníky protikomunistického odboje

Autor: M. Šmidrkal

Nahrává se přehrávač videa ...