Ministr obrany dnes ocenil občanské zaměstnance za vynikající pracovní výsledky

Autor: Lucie Růžková

Ministr Martin Stropnický dnes ocenil 32 občanských zaměstnanců napříč resortem. Za vynikající pracovní výsledky a iniciativu při plnění úkolů všem poděkoval, ocenil, že lidé tohoto formátu pracují pro resort obrany a na závěr jim udělil děkovné listy.

Ministr obrany dnes ocenil občanské zaměstnance za vynikající pracovní výsledky

Na ministerstvo obrany se sjeli občanští zaměstnanci z různých ministerských či vojenských útvarů a zařízení z celé České republiky. Byli mezi nimi lidé různých profesí, od administrativních, přes technické až po pracovníky například v logistice.

„Jsem velmi rád, že se dnes mohu osobně setkat s těmi, kteří mezi občanskými zaměstnanci resortu patří k nejlepším a svými výsledky významně přispívají k posílení dobrého jména naší armády. Jste to právě vy, kdo velkou měrou ovlivňuje výraz tváře, kterou armáda ukazuje veřejnosti. To, co jste za dlouhá léta výkonu svého povolání dokázali, může být pro ostatní měřítkem, příkladem a také inspirací,“ uvedl v krátkém projevu k oceněným ministr obrany.

Dodal, že když před necelými čtyřmi lety nastoupil na post ministra obrany, věděl, že to nebude snadné. „Ale věřil jsem, že v resortu pracují lidé, na které se mohu spolehnout.  Nezklamal jsem se  - a jsem rád, že jste svou prací a svými přístupy napomohli tomu, že tato léta mohu pokládat za úspěšná. Musím také říct, že vaší zásluhou má armáda velký kredit ve společnosti, který stále stoupá,“ konstatoval v závěru ministr Stropnický.

Oceněným pogratulovali také jejich nadřízení: náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář, státní tajemník Petr Vančura, náměstkyně pro řízení sekce právní MO Alena Netolická, náměstek pro řízení sekce dozoru a kontroly MO Antonín Rada, náčelník Vojenské policie brigádní generál Pavel Kříž, předsedkyně ČMOSA Renata Kořínková a předsedkyně SOS MO Dagmar Šormová.