Ministerstvo obrany zřídilo diskusní skupinu k návrhu zákona „o branných spolcích“

Autor: Jan Pejšek, odbor komunikace MO

Ministerstvo obrany připravilo materiál týkající se zvýšení připravenosti občanů k řešení mimořádných situací a na základě dobrovolnosti umožnění jejich zapojení do plnění úkolů ozbrojených sil České republiky v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. Vláda České republiky dne 5. června 2017 tento záměr schválila a současně ministru obrany uložila vypracovat a do 31. srpna 2017 předložit návrh věcného záměru zákona, pracovně označovaného jako „zákon o branných spolcích“.

Branné spolky

Cílem je legislativně upravit spolupráci státu s obcemi, školskými zařízeními a především spolky, které se věnují sportovním aktivitám podporujícím fyzickou zdatnost, znalosti a dovednosti v branné oblasti.

„Chceme co nejvíce podporovat zájmy a aktivity obyvatel ČR a současně tím zvýšit naši obranyschopnost. Navážeme na naše bohaté historické tradice v této oblasti,“ shrnuje ministr obrany Martin Stropnický.

Záměrem Ministerstva obrany je kromě jiného podporovat branné spolky a aktivity formou dotací, materiálu, přednáškovou činností, nebo poskytnutím výcvikových prostor, například střelnic. Zapojení sportovních jednot, zájmových spolků a dalších bude dobrovolné.

Věcný záměr zákona současně navrhne možnosti pro vytvoření široké základny, která by všem občanům podle jejich zájmu měla umožnit zvyšování fyzické zdatnosti a připravit je na řešení mimořádných situací.

Spolupráce se spolky a sdruženími

Při přípravě návrhu věcného záměru zákona resort obrany spolupracuje s řadou spolků a sdružení. A protože cílem je zapojit co nejširší veřejnost, byly na stránkách www.army.cz zveřejněny materiály k zákonu a na Facebooku Ministerstva obrany byla spuštěna skupina Branné spolky. Je žádoucí a důležité, aby se občané podíleli na přípravě návrhu věcného záměru zákona, vyjadřovali se k jeho pracovním variantám nebo přispívali k jejich formulaci svými náměty a zkušenostmi.

„Věcný záměr zákona nechceme psát za zavřenými dveřmi, ale rádi bychom zapojili širokou veřejnost. Budeme proto vděční za podněty od všech, kterým není obrana naší země lhostejná,“ říká Martin Stropnický.

V úterý 27. června 2017 se zároveň na Ministerstvu obrany bude konat k této problematice kulatý stůl, na kterém budou ministr obrany a další představitelé resortu diskutovat se zástupci několika desítek spolků a organizací.


Ministerstvo obrany zřídilo diskusní skupinu k návrhu zákona „o branných spolcích“

DISKUZNÍ SKUPINA - Branné spolky (facebook.com)