Ministerstvo obrany záložáky přes palubu nehází

Autor: Vladimír Lukovský, tiskové oddělení MO

V deníku Právo a na serveru Novinky.cz byly dnes uveřejněny články „Obrana hodila přes palubu spolek záložáků“ (Právo) a „Obrana potopila spolek záložáků“ (Novinky.cz), které se týkaly ukončení spolupráce Ministerstva obrany s Asociací záložních brigád (AZB). Vzhledem k tomu, že články obsahují řadu zavádějících a nepřesných informací, považuje Ministerstvo obrany (MO) za nutné na ně reagovat.

Na pravou míru je třeba uvést především důvody, které vedly MO k rozhodnutí nepodpořit předsednictví AZB v mezinárodní organizaci CIOR (Konfederace záložních důstojníků) a následně k celkovému ukončení spolupráce s AZB.

Tvrzení prezidenta AZB pana Líbezného, že „je ostuda, že ministerstvo obrany a armáda nepodpořili AZB ve chvíli, kdy má stát v čele prestižní organizace, která sdružuje okolo jednoho a půl milionu rezervistů z celého světa“, především nezmiňuje a nezohledňuje zásadní fakt, že MO v loňském roce nepodpořilo již samotný návrh na převzetí předsednictví AZB v CIOR. Přesto, že byl pan Líbezný o tomto postoji MO s předstihem informován, závazek předsednictví v CIOR za AZB přesto převzal.

Z předchozích jednání se zástupci AZB v této věci totiž vyplynulo, že MO by v případě podpory předsednictví CIOR ve prospěch AZB mělo hradit finanční výdaje s tím spojené. K úplnému vyčíslení výše těchto výdajů (předběžný odhad dosáhl částky cca 15 milionů korun) a bližší specifikaci aktivit ČR jako předsednické země CIOR ze strany AZB nedošlo. Za těchto okolností nebylo možné ze strany MO souhlasit s poskytnutím veřejných prostředků na financování aktivit nestátního subjektu s vlastní právní subjektivitou.

Netransparentní způsob komunikace ze strany AZB (pana Líbezného) ve věci převzetí předsednictví v CIOR byl současně vyústěním dlouhodobého porušování memoranda o spolupráci mezi MO a AZB uzavřeného na konci roku 2011. AZB opakovaně nereagovala na písemné výzvy MO, opakovaně usilovala o přenášení vlastních závazků na složky MO a přes opakované výzvy neposkytla základní informace o své činnosti. Takovou informací je např. počet záložních důstojníků, které AZB zastupuje. Podle informací MO se jedná pouze o několik jednotlivců. MO proto nemělo jinou možnost, než memorandum o spolupráci s AZB jednostranně vypovědět.

Rozvázání spolupráce s AZB, která nezastupuje aktivní zálohy, však v žádném případě neznamená, že MO „hází záložáky přes palubu“. Naopak, MO se na půdě NATO rozhodlo převzít předsednictví v National Reserve Force Committee (NRFC) na období let 2016 – 2018. NRFC je poradním orgánem Vojenského výboru NATO a je jedinou mezinárodní institucionální organizací v oblasti záloh. Převzetí předsednictví v tomto orgánu je pro MO i Armádu ČR spojeno s řadou pozitivních efektů. Našim vojákům tak umožní získat další zkušenosti z přípravy a výcviku záloh a také zkušenosti z řízení významného aliančního mezinárodního výboru.

Ukončení spolupráce s Arnoštem Líbezným a AZB tedy v žádném případě neznamená konec podpory organizací a spolků záložních vojáků ze strany MO.