Ministerstvo obrany v úterý podepsalo Memorandum o spolupráci s dalšími spolky

Autor: Miroslav Šindelář

Podpisem Memoranda o spolupráci byla v úterý 14. listopadu stvrzena dosavadní úzká vzájemně prospěšná činnost mezi dalšími třemi spolky, jejichž předsedy pozval k podpisu ředitel odboru pro válečné veterány MO plukovník gšt. Eduard Stehlík.

 Podpisem memoranda spolupráce mezi ministerstvem obrany a spolkem získává větší rozměr

Do rodiny těch, kteří s Ministerstvem obrany ČR podepsaly memorandum, přibyla Nadace generála Karla Janouška, Spolek pro zachování odkazu českého odboje a také Česká obec sokolská. Ministerstvo obrany k dnešnímu dni podepsalo Memorandum o spolupráci s celkem sedmadvaceti spolky.

„Dvakrát do roka se scházíme se spolky, které mají ve svých řadách válečné veterány a také ty, jejichž činnost je blízká úkolům a poslání ministerstva obrany. Jedná se o spolky, které nejsou organizační součástí ministerstva. Naše spolupráce je založena na zásadách vzájemné prospěšnosti, důvěry, úcty a na zásadě vzájemného nezasahování a nevměšování do vnitřních poměrů ministerstva nebo spolků,“ vysvětlil důvody podpisu memoranda plukovník gšt. Eduard Stehlík.

Informovali o novinkách

Každého setkání se účastní zástupci jednotlivých spolků, aby se od pracovníků odboru pro válečné veterány dozvěděli o novinkách, které se jich při spolupráci dotýkají. Při úterním setkání například František Najgebaur seznámil přítomné nejen novým rozkazem ministra obrany č.48/2017, který řeší jmenování válečných veteránů do vyšších vojenských hodností, ale také je informoval o resortních akcích, které připravuje ministerstvo ke stému výročí vyhlášení samostatnosti Československa.

Od roku 2011, kdy vzájemná spolupráce ministerstva obrany se spolky, které především propagují a rozvíjejí vojenské tradice na veřejnosti, dosáhla potřebné úrovně a ta byla zastřešena podpisem Memoranda o spolupráci.

„To ovšem neznamená, že by se Ministerstvo obrany ČR zříkalo spolupráce se spolky, které dosud memorandum nepodepsaly,“ zdůraznil Milan Bachan z odboru pro válečné veterány.

Podpis memoranda

Než ale odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR přizve předsedu spolku k podpisu memoranda, musí tento spolek prokázat svou činnost akcemi, které jednoznačně potvrdí oprávněnost podepsat memorandum. Poté se spolek dostává pod drobnohled pracovníků odboru pro válečné veterány, který pečlivě sleduje, jak si daný spolek vede ve své činnosti a zda jsou jeho případné žádosti o podporu jeho činnosti oprávněné.

„Podpis pod Memorandum o spolupráci nijak zvláště nezvýhodňuje spolek před ostatními, kteří například žádají o naši pomoc. Každá žádost třeba i o dotace je posuzována komisí a to jsou lidé z jiného pracoviště. Důležité je, že žádosti věnuje ten, kdo o pomoc žádá, patřičnou pozornost a že prokázal své schopnosti pořádat akce, které korespondují s posláním, o němž se hovoří v memorandu,“ dodal plukovník Stehlík.

Více na : http://www.veterani.army.cz/spolky