Ministerstvo obrany » Informační servis » Zpravodajství » Ministerstvo obrany v úterý podepsalo Memorandum o spolupráci s dalšími spolky

Ministerstvo obrany v úterý podepsalo Memorandum o spolupráci s dalšími spolky

14.11.2017 • Podpisem Memoranda o spolupráci byla v úterý 14. listopadu stvrzena dosavadní úzká vzájemně prospěšná činnost mezi dalšími třemi spolky, jejichž předsedy pozval k podpisu ředitel odboru pro válečné veterány MO plukovník gšt. Eduard Stehlík.

Předseda Nadace generála Karla Janouška Jiří Stanislav si vyměnil podepsané memorandum s plukovníkem Eduardem Stehlíkem
Předseda Nadace generála Karla Janouška Jiří Stanislav si vyměnil podepsané memorandum s plukovníkem Eduardem Stehlíkem

Do rodiny těch, kteří s Ministerstvem obrany ČR podepsaly memorandum, přibyla Nadace generála Karla Janouška, Spolek pro zachování odkazu českého odboje a také Česká obec sokolská. Ministerstvo obrany k dnešnímu dni podepsalo Memorandum o spolupráci s celkem sedmadvaceti spolky.

„Dvakrát do roka se scházíme se spolky, které mají ve svých řadách válečné veterány a také ty, jejichž činnost je blízká úkolům a poslání ministerstva obrany. Jedná se o spolky, které nejsou organizační součástí ministerstva. Naše spolupráce je založena na zásadách vzájemné prospěšnosti, důvěry, úcty a na zásadě vzájemného nezasahování a nevměšování do vnitřních poměrů ministerstva nebo spolků,“ vysvětlil důvody podpisu memoranda plukovník gšt. Eduard Stehlík.

Informovali o novinkách

Každého setkání se účastní zástupci jednotlivých spolků, aby se od pracovníků odboru pro válečné veterány dozvěděli o novinkách, které se jich při spolupráci dotýkají. Při úterním setkání například František Najgebaur seznámil přítomné nejen novým rozkazem ministra obrany č.48/2017, který řeší jmenování válečných veteránů do vyšších vojenských hodností, ale také je informoval o resortních akcích, které připravuje ministerstvo ke stému výročí vyhlášení samostatnosti Československa.

Od roku 2011, kdy vzájemná spolupráce ministerstva obrany se spolky, které především propagují a rozvíjejí vojenské tradice na veřejnosti, dosáhla potřebné úrovně a ta byla zastřešena podpisem Memoranda o spolupráci.

„To ovšem neznamená, že by se Ministerstvo obrany ČR zříkalo spolupráce se spolky, které dosud memorandum nepodepsaly,“ zdůraznil Milan Bachan z odboru pro válečné veterány.

Podpis memoranda

Než ale odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR přizve předsedu spolku k podpisu memoranda, musí tento spolek prokázat svou činnost akcemi, které jednoznačně potvrdí oprávněnost podepsat memorandum. Poté se spolek dostává pod drobnohled pracovníků odboru pro válečné veterány, který pečlivě sleduje, jak si daný spolek vede ve své činnosti a zda jsou jeho případné žádosti o podporu jeho činnosti oprávněné.

„Podpis pod Memorandum o spolupráci nijak zvláště nezvýhodňuje spolek před ostatními, kteří například žádají o naši pomoc. Každá žádost třeba i o dotace je posuzována komisí a to jsou lidé z jiného pracoviště. Důležité je, že žádosti věnuje ten, kdo o pomoc žádá, patřičnou pozornost a že prokázal své schopnosti pořádat akce, které korespondují s posláním, o němž se hovoří v memorandu,“ dodal plukovník Stehlík.

Více na : http://www.veterani.army.cz/spolky

Průměrné hodnocení (3 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
  • Ze zahájení pravidelného setkání se spolky, které podepsaly memorandum Ze zahájení pravidelného setkání se spolky, které podepsaly memorandum Ze zahájení pravidelného…
  • Setkání se spolky spolupracujícími s Ministerstvem obrany ČR na základě memoranda zahájil plukovník gšt. Eduard Stehlík, ředitel odboru pro válečníé veterány MO Setkání se spolky spolupracujícími s Ministerstvem obrany ČR na základě memoranda zahájil plukovník gšt. Eduard Stehlík, ředitel odboru pro válečníé veterány MO Setkání se spolky…
  • Setkání v hotelu DAP v pražských Dejvicích se zúčastnili předsedové spolků Setkání v hotelu DAP v pražských Dejvicích se zúčastnili předsedové spolků Setkání v hotelu DAP v…
  • Plukovník gšt. Milan Virt, velitel Posádkového velitelství Praha, informoval, že  se jeho podřízení letos podíleli na více než sedmdesáti akcích ve prospěch spolků a zmínil se i o možnosti spojených sil při pietních setkáních v rámci oslav stého výročí vzniku ČSR Plukovník gšt. Milan Virt, velitel Posádkového velitelství Praha, informoval, že se jeho podřízení letos podíleli na více než sedmdesáti akcích ve prospěch spolků a zmínil se i o možnosti spojených sil při pietních setkáních v rámci oslav stého výročí vzniku ČSR Plukovník gšt. Milan Virt,…
  • František Najgebaur, který má řízení práce spolků s MO v gesci, upozornil na nový rozkaz ministra obrany o jmenování válečných veteránů do vyšších vojenských hodností a informoval o hlavních resortních akcích v příštím roce František Najgebaur, který má řízení práce spolků s MO v gesci, upozornil na nový rozkaz ministra obrany o jmenování válečných veteránů do vyšších vojenských hodností a informoval o hlavních resortních akcích v příštím roce František Najgebaur, který má…
  • Ze společného jednání spolků s pracovníky odboru pro válečné veterány MO Ze společného jednání spolků s pracovníky odboru pro válečné veterány MO Ze společného jednání spolků s…
  • Podpis memoranda - to s plukovníkem Eduardem Stehlíkem podepsali Jiří Stanislav, Hana Moučková a Gabriela Havlůjová Podpis memoranda - to s plukovníkem Eduardem Stehlíkem podepsali Jiří Stanislav, Hana Moučková a Gabriela Havlůjová Podpis memoranda - to s…
  • Předseda Nadace generála Karla Janouška Jiří Stanislav si vyměnil podepsané memorandum s plukovníkem Eduardem Stehlíkem Předseda Nadace generála Karla Janouška Jiří Stanislav si vyměnil podepsané memorandum s plukovníkem Eduardem Stehlíkem Předseda Nadace generála Karla…

Autor: Miroslav Šindelář