Obrana může na prodeji nepotřebných nemovitostí vydělat téměř 100 milionů

Autor: Vladimír Lukovský, tiskové oddělení MO

Ve středu 11. ledna 2012 vyhodnotila Komise pro nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem Ministerstva obrany (dále Komise) výsledky výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi nepotřebného nemovitého majetku resortu Ministerstva obrany (MO), které bylo vyhlášeno dne 22. listopadu 2011.

„V rámci tohoto výběrového řízení jsme nabízeli celkem 45 nemovitostí, přihlášky byly podány na 8 nemovitostí a Komise se nakonec zabývala 7 přihláškami. Nehodnotili jsme nemovitost uvedenou v nabídce pod č. 1 – Praha – Čimice - budova garáží, u které nebyla složena požadovaná kauce,“ hodnotí výsledky tohoto výběrového řízení místopředseda Komise a ředitel odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem MO Josef Lachman.

U níže uvedených nemovitostí (nemovitosti jsou uvedeny pod pořadovým číslem uvedeným v nabídce) vyhodnotila Komise přihlášky následovně:

  • č. 2. Praha - Michle – pozemky, vítězná nabídka 6.051.600,- Kč,
  • č. 5. Litoměřice – kasárna Pod Radobýlem – rozsáhlé pozemky a ocelové haly, vítězná nabídka 21.160.000,- Kč,
  • č. 7. Litoměřice – budova strážnice s pozemky, vítězná nabídka 303.001,- Kč,
  • č. 9. Písek – areál garážového dvora, vítězná nabídka 35.150.000,- Kč,
  • č. 15. Liberec – skladový areál u letiště, vítězná nabídka 7.777.777,77 Kč,
  • č. 16. Špindlerův Mlýn – ŠVZ Labská - penzion, vítězná nabídka 26.010.000,- Kč,
  • č. 30. Vyškov – Pustiměř – pozemky u letiště, vítězná nabídka 700.000,- Kč.

Celkový výnos z prodeje v rámci tohoto výběrového řízení tak může dosáhnout částky 97.152.378,77 Kč.

Komise rovněž doporučila návrh na vyhlášení dalšího výběrového řízení na prodej pro resort MO nepotřebného nemovitého majetku a to v termínu 31. ledna 2012. Nabízen bude nemovitý majetek, který se nepodařilo prodat v právě vyhodnoceném vyběrovém řízení z listopadu minulého roku. Nabídka bude doplněna o další nepotřebné nemovitosti připravené k prodeji.

Úplné znění inzerátu by mělo být uveřejněno v úterý 31. ledna 2012 na internetových stránkách www.onnm.army.cz a www.centralniadresa.cz. Informace o zveřejnění inzerátu pak ve stejný den v deníku PRÁVO.

Mezi zajímavými objekty a pozemky určenými k prodeji budou např. hotelové zařízení Lipno - Hůrka u Lipenské přehrady v Černé v Pošumaví, část ubytovacího areálu Ralsko – Boreček, areál letiště Všechov u Tábora, areál Chlumec nad Cidlinou – Nepolisy, budova garáží v Praze – Čimicích, Vojenská nemocnice a ubytovna v Klatovech, výstrojní středisko v Karlových Varech, kasárna Svatý Tomáš na Šumavě, objekty skladů v obci Hůry u Českých Budějovic, ubytovna v Rokycanech, objekt opevnění STO v Opavě - Kateřinkách, dále pozemky v Praze – Vršovicích, Dobrušce, Turnově – Ohrazenicích, Sedleci - Kladerubech, Českém Krumlově – Vyšném, Benešově u Prahy – Jírovicích, Brně – Lesné, Olomouci - Neředíně, Mikulovicích, Brně - Černovicích, Jemnici, Lipníku nad Bečvou, na bývalém cvičišti Skalka u Hranic na Moravě, na bývalém cvičišti Babiny a na bývalém autodromu Ostrov nad Ohří.
Podrobné informace o objektech, spolu s podmínkami prodeje a termíny pro podání přihlášek a složení požadované kauce, termíny prohlídek, apod. budou k dispozici na výše uvedených internetových stránkách. Na stránkách www.onnm.army.cz budou k dispozici také fotografie nabízených objektů a koncepty kupních smluv.

„V letech 2007 až 2011 dosáhl výnos z prodeje nepotřebných nemovitostí částky 2,1 miliardy korun, z toho v loňském roce 364 milionů korun. Pro letošní rok plánujeme výnos z prodeje ve výši 426 milionů korun,“ komentuje výsledky posledních let a nejbližší záměry v této oblasti ředitel odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem MO Josef Lachman.

Zbavování se nepotřebného nemovitého i movitého majetku patří i v roce 2012 k prioritním úkolům resortu MO. Ministerstvo obrany pokračuje v redukci vlastněného majetku tak, aby odpovídal aktuálním potřebám i ekonomickým možnostem ozbrojených sil. Výnos z prodeje je následně reinvestován do perspektivních nemovitostí s cílem zlepšit podmínky pro činnost ozbrojených sil a modernizovat infrastrukturu resortu obrany.