Ministerstvo obrany prodává další nepotřebné armádní nemovitosti

Autor: Vladimír Lukovský, tiskové oddělení MO

V úterý 12. března 2013 vyhlásilo Ministerstvo obrany (MO) v tomto roce již druhé výběrové řízení na odprodej svého nepotřebného nemovitého majetku. Úplné znění inzerátu bylo uveřejněno na internetových stránkách www.onnm.army.cz a www.centralniadresa.cz. Informaci o zveřejnění inzerátu pak ve stejný den přinesl deník PRÁVO.

„V rámci tohoto výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi nabízíme celkem 31 nemovitostí různých typů, které již resort obrany pro svoji další činnost nepotřebuje. Jedná se opět o nemovitosti, které nenašly kupce v minulých výběrových řízeních, ale také objekty a pozemky zařazené do nabídky zcela nově. Celkový souhrn jednotlivých vyhlašovaných minimálních kupních cen u nemovitostí v aktuální nabídce dosahuje částky 193 milionů korun,“ říká ředitel odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem MO (ONNM MO) Josef Lachman.

Mezi zajímavými areály, objekty a pozemky nabízenými jednotlivě k prodeji jsou např. vojenská nemocnice Klatovy, budova ubytovny Písek, Posádkový dům armády Vyškov, ubytovna Brno – Řečkovice, školící a výcviková zařízení Petrovice ve Slezsku a Suchá Rudná, areály vysílacího a radiolokačního střediska Senožaty, účelové zařízení Čeradice u Žatce, technické zařízení Nepolisy, pozemky cvičiště Prachatice – Volovice a Stříbro, naváděcí zařízení Bechyně „Dálná“ a Bechyně „Blížná“, dále pozemky v lokalitách Kostelec nad Labem, Brno-Řečkovice, Brno-Královo Pole, Vyškov, Bělotín, Lipník nad Bečvou, Fulnek a 9 objektů opevnění v lokalitách Lednice na Moravě, Valtice, Dobré Pole, Opava.

„Na realitní trh vracíme řadu atraktivních nemovitostí, které nebyly v minulých kolech výběrového řízení prodány. Na mysli mám zejména Posádkový dům armády ve Vyškově, ubytovny v Písku a Brně-Řečkovicích, školící a výcviková zařízení v Petrovicích ve Slezsku a Suché Rudné nebo perspektivní pozemky ve městech,“ vypočítává ředitel Josef Lachman.

Podrobné informace o nabízených objektech, podmínky prodeje, termíny pro podání přihlášek a složení požadované kauce, termíny prohlídek, apod. jsou k dispozici na výše uvedených internetových stránkách. Na stránkách www.onnm.army.cz jsou rovněž umístěny fotografie nabízených objektů a koncepty kupních smluv.

Další výběrové řízení na prodej nepotřebných nemovitostí bude vyhlášeno 9. dubna 2013, kdy bude navržen k prodeji majetek, který nebyl odprodán ve výběrovém řízení ze dne 12. února 2013, a to s upravenými minimálními kupními cenami. Nabídka bude rozšířena o další majetek nově připravený k prodeji.

Zbavování se nepotřebného majetku je i v roce 2013 jedním z prioritních úkolů resortu MO. Objem i struktura resortem obrany spravovaného movitého a nemovitého majetku se postupně přizpůsobuje aktuálním potřebám i reálným ekonomickým možnostem našich ozbrojených sil. Výnos z prodeje nepotřebného majetku zůstává součástí rozpočtu MO a je následně reinvestován do perspektivních posádek a nemovitostí s cílem zlepšit podmínky pro činnost ozbrojených sil a modernizovat jimi využívanou infrastrukturu.

„V loňském roce dosáhl výnos z prodeje nepotřebného majetku 1,035 miliardy korun, pro letošní rok jsme si stanovili cíl ve výši 1,1 miliardy korun,“ uzavírá ředitel ONNM MO Josef Lachman.