Ministerstvo obrany » Informační servis » Zpravodajství » Ministerstvo obrany prodává areál kasáren Jana Žižky v Praze - Karlíně

Ministerstvo obrany prodává areál kasáren Jana Žižky v Praze - Karlíně

19.11.2013 • V úterý 19. listopadu 2013 nabídlo Ministerstvo obrany v rámci odprodeje svého nepotřebného nemovitého majetku svým rozsahem a charakterem mimořádný objekt - areál kasáren Jana Žižky v Praze 8 Karlíně.

Podmínky tohoto, letos již devátého, výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi byly uveřejněny na internetových stránkách www.annm.army.cz a www.centralniadresa.cz. Informace o zveřejnění inzerátu pak přinesl v dnešním vydání deník Právo. 

„Minimální kupní cena pro první kolo výběrového řízení vychází ze znaleckého posudku a byla stanovena na 581 milionů korun,“ říká ředitel Agentury pro nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem Josef Lachman a dodává: „Rozsáhlý areál Žižkových kasáren prodáváme v samostatném výběrovém řízení s ohledem na předpokládaný zájem o tento objekt, který se nachází v atraktivní lokalitě hlavního města.“

Areál kasáren Jana Žižky se nachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky pražské památkové rezervace a památkové zóny. Hlavní dominantou areálu je pětipodlažní budova se sklepními prostory, která je zapsána na seznamu kulturních památek. Vnitřní dvůr kasáren má rozlohu cca 1 ha a může sloužit pro parkování vozidel. V další, víceúčelové budově, se nachází hudební sál, rehabilitační centrum s bazénem a garážová stání. Poslední z budov je vedena jako myčka automobilů. V objektu kasáren se nachází trafostanice a celý areál je napojen na dostupné inženýrské sítě. Kasárna byla poškozena povodní v roce 2002 a stavebně – technický stav budov odpovídá jejich stáří a účelu využití.

„Pevně věřím, že naše nabídka v podobě unikátního areálu v centru hlavního města realitní investory zaujme a objekt najde nové uplatnění. Pro příklady nemusím chodit daleko, na místě bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky se dnes nachází úspěšné obchodní centrum Palladium,“ připomíná ředitel ANNM Josef Lachman.

Další podrobné informace o prodávané nemovitosti, spolu s podmínkami prodeje a termíny pro podání přihlášek a složení požadované kauce, termíny prohlídek, apod. jsou k dispozici na výše uvedených internetových stránkách. Na stránkách www.annm.army.cz jsou také umístěny fotografie areálu kasáren a koncept kupní smlouvy.

Historický objekt Karlínských kasáren pochází z doby Rakousko – Uherska, pro vojenské účely byl využíván v době Československa i České republiky. Hlavní budova byla vystavěna v letech 1844 až 1845 a byla pojmenována jako Ferdinandova kasárna. V 19. století zde sídlil například 3. pionýrský prapor, 8. sapérský prapor (ženijní jednotky) a 91. pěší pluk. V roce 1920 byl objekt přejmenován na kasárna Jana Žižky z Trocnova a sídlil zde 5. ženijní pluk. Ve druhé polovině 20. století zde sídlily různé útvary a zařízení pražské vojenské posádky (posádková hudba, vojenská policie, posádkové velitelství, posádková ošetřovna, apod.). Jedná se o komplex s dlouhou vojenskou tradicí, který dlouhodobě patřil k nejdůležitějším objektům pražské vojenské posádky.

Další nepotřebné nemovitosti nabídne Ministerstvo obrany k prodeji již 3. prosince 2013. Do prodeje bude zařazen majetek, který nebyl odprodán v minulých výběrových řízeních, a to s upravenými minimálními kupními cenami, k němuž bude doplněn další majetek nově připravený k prodeji. Nabídka předběžně počítá s cca 27 nemovitostí s celkovou minimální kupní cenou ve výši cca 247 milionů korun.

Odprodej nepotřebného nemovitého i movitého majetku zůstává i v letošním roce jedním z důležitých úkolů resortu MO. Výnosy z jeho prodeje, které zůstávají v rozpočtové kapitole MO, pomáhají v době poklesu výdajů na obranu zachovat potřebnou úroveň investic do perspektivních posádek a nemovitostí s cílem zlepšit podmínky pro činnost ozbrojených sil a modernizovat jimi využívanou infrastrukturu.

„Letošní výnos z prodeje nepotřebného majetku dosáhl k 31. říjnu více než 1,07 miliardy korun. Celkový příjem pro tento rok ve výši 1,3 miliardy korun bychom tak měli splnit,“ hodnotí výsledek práce svého týmu ředitel ANNM Josef Lachman.

Průměrné hodnocení (2 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.


Fotogalerie
 • kasárna Jana Žižky Praha-Karlín 1 kasárna Jana Žižky Praha-Karlín 1 kasárna Jana Žižky Praha-Karlín…
 • kasárna Jana Žižky Praha-Karlín 2 kasárna Jana Žižky Praha-Karlín 2 kasárna Jana Žižky Praha-Karlín…
 • kasárna Jana Žižky Praha-Karlín 3 kasárna Jana Žižky Praha-Karlín 3 kasárna Jana Žižky Praha-Karlín…
 • kasárna Jana Žižky Praha-Karlín 3 kasárna Jana Žižky Praha-Karlín 3 kasárna Jana Žižky Praha-Karlín…
 • kasárna Jana Žižky Praha-Karlín 5 kasárna Jana Žižky Praha-Karlín 5 kasárna Jana Žižky Praha-Karlín…
 • kasárna Jana Žižky Praha-Karlín 6 kasárna Jana Žižky Praha-Karlín 6 kasárna Jana Žižky Praha-Karlín…
 • kasárna Jana Žižky Praha-Karlín 7 kasárna Jana Žižky Praha-Karlín 7 kasárna Jana Žižky Praha-Karlín…
 • kasárna Jana Žižky Praha-Karlín 8 kasárna Jana Žižky Praha-Karlín 8 kasárna Jana Žižky Praha-Karlín…
 • kasárna jana Žižky Praha-Karlín 9 kasárna jana Žižky Praha-Karlín 9 kasárna jana Žižky Praha-Karlín…
 • kasárna Karlín - historie kasárna Karlín - historie kasárna Karlín - historie
 • vojáci z Karlínských kasáren cvičí na Vltavě - historie vojáci z Karlínských kasáren cvičí na Vltavě - historie vojáci z Karlínských kasáren…

Autor: Vladimír Lukovský, tiskové oddělení MO