Ministerstvo obrany prodává areál kasáren Jana Žižky v Praze - Karlíně

Autor: Vladimír Lukovský, tiskové oddělení MO

V úterý 19. listopadu 2013 nabídlo Ministerstvo obrany v rámci odprodeje svého nepotřebného nemovitého majetku svým rozsahem a charakterem mimořádný objekt - areál kasáren Jana Žižky v Praze 8 Karlíně.

Podmínky tohoto, letos již devátého, výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi byly uveřejněny na internetových stránkách www.annm.army.cz a www.centralniadresa.cz. Informace o zveřejnění inzerátu pak přinesl v dnešním vydání deník Právo. 

„Minimální kupní cena pro první kolo výběrového řízení vychází ze znaleckého posudku a byla stanovena na 581 milionů korun,“ říká ředitel Agentury pro nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem Josef Lachman a dodává: „Rozsáhlý areál Žižkových kasáren prodáváme v samostatném výběrovém řízení s ohledem na předpokládaný zájem o tento objekt, který se nachází v atraktivní lokalitě hlavního města.“

Areál kasáren Jana Žižky se nachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky pražské památkové rezervace a památkové zóny. Hlavní dominantou areálu je pětipodlažní budova se sklepními prostory, která je zapsána na seznamu kulturních památek. Vnitřní dvůr kasáren má rozlohu cca 1 ha a může sloužit pro parkování vozidel. V další, víceúčelové budově, se nachází hudební sál, rehabilitační centrum s bazénem a garážová stání. Poslední z budov je vedena jako myčka automobilů. V objektu kasáren se nachází trafostanice a celý areál je napojen na dostupné inženýrské sítě. Kasárna byla poškozena povodní v roce 2002 a stavebně – technický stav budov odpovídá jejich stáří a účelu využití.

„Pevně věřím, že naše nabídka v podobě unikátního areálu v centru hlavního města realitní investory zaujme a objekt najde nové uplatnění. Pro příklady nemusím chodit daleko, na místě bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky se dnes nachází úspěšné obchodní centrum Palladium,“ připomíná ředitel ANNM Josef Lachman.

Další podrobné informace o prodávané nemovitosti, spolu s podmínkami prodeje a termíny pro podání přihlášek a složení požadované kauce, termíny prohlídek, apod. jsou k dispozici na výše uvedených internetových stránkách. Na stránkách www.annm.army.cz jsou také umístěny fotografie areálu kasáren a koncept kupní smlouvy.

Historický objekt Karlínských kasáren pochází z doby Rakousko – Uherska, pro vojenské účely byl využíván v době Československa i České republiky. Hlavní budova byla vystavěna v letech 1844 až 1845 a byla pojmenována jako Ferdinandova kasárna. V 19. století zde sídlil například 3. pionýrský prapor, 8. sapérský prapor (ženijní jednotky) a 91. pěší pluk. V roce 1920 byl objekt přejmenován na kasárna Jana Žižky z Trocnova a sídlil zde 5. ženijní pluk. Ve druhé polovině 20. století zde sídlily různé útvary a zařízení pražské vojenské posádky (posádková hudba, vojenská policie, posádkové velitelství, posádková ošetřovna, apod.). Jedná se o komplex s dlouhou vojenskou tradicí, který dlouhodobě patřil k nejdůležitějším objektům pražské vojenské posádky.

Další nepotřebné nemovitosti nabídne Ministerstvo obrany k prodeji již 3. prosince 2013. Do prodeje bude zařazen majetek, který nebyl odprodán v minulých výběrových řízeních, a to s upravenými minimálními kupními cenami, k němuž bude doplněn další majetek nově připravený k prodeji. Nabídka předběžně počítá s cca 27 nemovitostí s celkovou minimální kupní cenou ve výši cca 247 milionů korun.

Odprodej nepotřebného nemovitého i movitého majetku zůstává i v letošním roce jedním z důležitých úkolů resortu MO. Výnosy z jeho prodeje, které zůstávají v rozpočtové kapitole MO, pomáhají v době poklesu výdajů na obranu zachovat potřebnou úroveň investic do perspektivních posádek a nemovitostí s cílem zlepšit podmínky pro činnost ozbrojených sil a modernizovat jimi využívanou infrastrukturu.

„Letošní výnos z prodeje nepotřebného majetku dosáhl k 31. říjnu více než 1,07 miliardy korun. Celkový příjem pro tento rok ve výši 1,3 miliardy korun bychom tak měli splnit,“ hodnotí výsledek práce svého týmu ředitel ANNM Josef Lachman.