Ministerstvo obrany prodává 34 nepotřebných nemovitostí za 416 milionů korun

Autor: Vladimír Lukovský, tiskové oddělení MO

Odprodej nepotřebného nemovitého i movitého majetku resortu Ministerstva obrany (MO) pokračuje s nezmenšenou intenzitou také v závěru letošního roku.

Ministerstvo obrany (MO) proto v úterý 11. prosince 2012 vyhlásilo v tomto roce již desáté výběrové řízení na odprodej svých nemovitostí, které jsou pro ozbrojené síly nadále nepotřebné. Úplné znění inzerátu bylo uveřejněno na internetových stránkách www.onnm.army.cz a www.centralniadresa.cz. Informaci o zveřejnění inzerátu pak ve stejný den uveřejnil na svých stránkách deník Právo.

„Potencionálním zájemcům z řad fyzických osob či firem nabízíme tentokrát 34 různých objektů a pozemků, pro které již nemáme jiné využití. Celkový souhrn jednotlivých vyhlašovaných minimálních kupních cen u nemovitostí v aktuální nabídce dosahuje částky 416 milionů korun. Standardně nabízíme jak budovy a pozemky, které v rámci minulých výběrových řízení svého kupce nenašly, tak armádou nově vyřazené objekty. Zajímavou novinkou, kterou nyní uvádíme na realitní trh, je např. budova bývalého Posádkového domu armády ve Vyškově. U opakovaně nabízených nemovitostí jsou nynější prodejní ceny pochopitelně nastaveny o 10 až 15 procent níže než při jejich posledním prodeji,“ přibližuje zákulisí posledního letošního prodeje ředitel odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem MO (ONNM MO) Josef Lachman.

Jak tedy vypadá poslední nabídka nepotřebných armádních nemovitostí? Na prodej jsou tentokrát např. Račice nad Trotinou – skladová základna, Vyškov – posádkový dům armády, Suchá Rudná – školící a výcvikové zařízení, Pardubice – objekt skladů v Milheimově ulici, Hradec Králové – pozemky bývalého stáčiště pohonných hmot, Olomouc – Sochorovy kasárna, České Budějovice – Litvínovice – střelnice Šindlovy Dvory, Jihlava - Senožaty areál radiolokačního střediska, Bechyně – areály naváděcího střediska letiště, Volovice bývalé cvičiště, Sedlec – Vícenice – budova ubytovny, Brno – Řečkovice – ubytovací objekt v ulici Terezy Novákové č.p. 64, Brno – Lesná – byt 2+1 v ulici Majdalenky č. 844/7, Pardubice byt 3+1 v Lonkově ulici č. 492/11, dále pozemky v lokalitách Benešov u Prahy,  Jindřichův Hradec, Šternberk, Domašov nad Bystřicí, Bělotín a Dolní Újezd a celkem 9 objektů opevnění v lokalitě Lednice na Moravě a Valtice.

Podrobné informace o jednotlivých nabízených objektech spolu s podmínkami jejich prodeje, termíny pro podání přihlášek a složení požadované kauce, termíny prohlídek, apod. jsou k dispozici na obou výše uvedených internetových stránkách. Na stránkách www.onnm.army.cz jsou také umístěny fotografie nabízených objektů a koncepty kupních smluv.

Další nepotřebné nemovitosti nabídne Ministerstvo obrany k prodeji v únoru 2013. Do prodeje bude zařazen majetek, který nebyl odprodán ve výběrovém řízení ze dne 13. listopadu 2012, a to s upravenými minimálními kupními cenami. Nabídka pak bude rozšířena o další objekty nově připravené k prodeji.

„V letošním roce jsme k dnešnímu dni u prodeje nepotřebného nemovitého i movitého majetku dosáhli příjmů ve výši 882 milionů korun. Je reálný předpoklad, že do konce roku získáme dalších až 40 milionů korun a celkový výnos za rok 2012 tak dosáhne částky cca 922 milionů korun. Ve srovnání s loňským rokem se tak celkový výnos zvýší o více než 300 milionů korun,“ konstatuje ředitel ONNM MO Josef Lachman.

Výnos z prodeje nepotřebného majetku představuje v současné době důležitý příjem do rozpočtu MO, který je následně vynaložen do modernizace perspektivních posádek a nemovitostí s cílem zlepšit podmínky pro zabezpečení a přípravu vojáků naší armády.

Odprodej nepotřebného majetku zůstává jedním ze stěžejních úkolů resortu MO. S přechodem na profesionální ozbrojené síly, postupnou redukcí posádek, vojenské techniky a materiálu vyřadila Armáda České republiky ze svého užívání velké množství movitého i nemovitého majetku, který se tak stal nepotřebným. Tento majetek je nejprve nabízen k převodu ostatním organizačním složkám státu. V případě, že o něho neprojeví zájem, je odprodáván formou výběrových řízení nebo veřejných obchodních soutěží ostatním zájemcům.