Ministerstvo obrany otevře v Sokolově pobočku vojenské školy v Moravské Třebové

Autor: Petr Sýkora, tiskové oddělení MO

Záměr zřídit v Karlovarském kraji pobočku Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové přivítala ministryně obrany Karla Šlechtová. „Chci, aby pobočka vojenské střední školy v Karlovarském kraji byla úspěšnou a prestižní školou," řekla ministryně obrany Karla Šlechtová.

Vojenská škola

Kapacitně půjde od září 2019 zatím o jednu vojenskou třídu při Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově. Kromě plánovaného elektrotechnického oboru by se zde v budoucnu mohl učit i armádou nově požadovaný obor Strojírenství, k němuž má tato škola dobře vybavené učebny praktického vyučování.

„Ráda bych vyšla vstříc žádostem kraje o co nejrychlejší otevření třídy. Bohužel, koncepční plán rozvíjející Dlouhodobý záměr rozvoje VSŠ a VOŠ resortu obrany z roku 2013 s podobnou aktivitou nepočítá. To hodlám co nejrychleji napravit a co nejdříve umožnit rodičům seznámit se se všemi možnostmi a požadavky na zdejší studium, aby se mohli zodpovědně a v klidu rozhodnout. Současně bude časový prostor dobudovat potřebné zázemí pro specifickou vojenskou výuku a ubytování studentů. Věřím, že naše kroky budou mít pozitivní dopad i na celkovou brannost v regionu," řekla ministryně Karla Šlechtová.

Specifické požadavky na studium

„Vojenské školství má svá specifika v požadavcích na studium, například při prokazování zdravotní způsobilosti,“ upozornil státní tajemník MO Petr Vančura. Po získání vstupních informací o studiu, včetně možnosti prohlédnout si vzdělávací, stravovací a ubytovací prostory na Dni otevřených dveří, je zapotřebí, aby uchazeč se zákonným zástupcem navštívil do 25. ledna rekrutační středisko a následně absolvoval lékařské vyšetření ve vojenské nemocnici, jejíž kapacity jsou vzhledem ke zvýšenému náboru nových vojáků i příslušníků aktivních záloh stále vytíženější.

Je nutné předjímat i rizika malého počtu zájemců o SŠ studium v karlovarském regionu, kde počet studentů za posledních deset let klesl o několik tisíc, a studium učinit dostatečně atraktivním. Koncepční plán by měl proto počítat i s tím, aby případný nedostatek zájemců v tomto regionu mohl být kompenzován nabídkou studia v Sokolově úspěšným, ale nepřijatým zájemcům o studium v Moravské Třebové.

„I přes složité vstupní podmínky uděláme vše proto, aby sokolovská pobočka školy v Moravské Třebové od školního roku 2019/20 fungovala a nabídla plně funkční a prestižní možnosti, které armáda do budoucna potřebuje a kraj si zaslouží. Naší prioritou je naplnit tabulkové počty a zvýšit kvalitu a dostupnost vojenského vzdělání," slíbila ministryně Karla Šlechtová.


  • Ministerstvo obrany připravuje Koncepci přípravy personálu na období 2019/2025, která bude reflektovat i nově definované požadavky Armády ČR.
  • Armáda požaduje rozšíření oborů vzdělání o obor Strojírenství a zvýšení počtu absolventů vojenské střední školy. Do budoucna plánuje rozvíjet prioritně vlastní zařízení, do té doby však uvažuje o možnosti využívat kapacitně nenaplněné specializované školy v rámci celé ČR. Ty by mohly pomoci zabezpečit potřebný počet absolventů v oborech, jejichž zřízení a akreditace nějakou dobu trvá nebo by nebylo při porovnání finančních prostředků na zřízení a udržení a požadovanému počtu žáků efektivní. Jedním z příkladů je právě využití školy v Sokolově pro nově požadovaný obor Strojírenství.
  • Plán na zvýšení armádní přítomnosti v Karlovarském kraji je proto stále platný a vedení resortu ho bude všemi silami podporovat. Otevření vojenského oboru na civilní střední škole je ale organizačně i materiálově složitou záležitostí a vyžaduje spolupráci s řadou nearmádních institucí. Aby nedošlo k poškození reputace AČR vlivem nepřipraveného projektu, přiklonilo se vedení ministerstva k termínu otevření pobočky v Sokolově až k 1. září 2019.