Ministerstvo obrany nic nezanedbalo, muniční sklad ve Vrběticích nevyužívá a není majitelem areálu

Autor: Jan Pejšek, odbor komunikace a propagace

V posledních dnech se neustále opakují tvrzení, že areál ve Vrběticích, kde došlo k explozi jednoho z muničních skladů, je armádní. Veškeré podobné informace jsou mylné. Česká republika - Ministerstvo obrany není vlastníkem areálu, za výbuch nenese odpovědnost, přesto ale okamžitě nabídlo pomoc.

Pro případy krizového stavu jsou stanovena jasná pravidla v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS). Armáda sama o sobě vyrazit do akce nemůže. Orgány krizového řízení Zlínského kraje o součinnost požádaly až ve večerních hodinách 27. října, tedy 11 dnů po explozi. A to přesto, že například náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta již dříve na místě byl a pomoc nabízel. Druhý den po obdržení žádosti, 28. října, na místě okamžitě jednali zástupce Generálního štábu AČR a náčelník Vojenské policie. Přizván byl i hejtman Zlínského kraje, který se však jednání nezúčastnil.

V tuto chvíli pomáhá na místě vojenská hasičská jednotka. Kromě toho je připravena trhací jáma ve vojenském újezdu Libavá, kde bude možné likvidovat nevybuchlou munici.

Ministerstvo vnitra v součinnosti s ministerstvem obrany připravilo návrh nařízení vlády o povolání vojáků k plnění úkolů Policie ČR, který bude projednán vládou 3. listopadu. Na jeho základě bude armáda připravena nasadit až 100 vojáků ve prospěch Policie ČR, kteří pomohou s hlídkováním a uzávěry prostor.

Ve Vrběticích není uskladněna žádná armádní munice, ale výhradně munice ve vlastnictví soukromých společností. Armádní munice je uložena v muničních skladech, které se nacházejí v jiných lokalitách. Je velmi dobře zajištěna a skladována v souladu s těmi nejpřísnějšími předpisy, což potvrdila i kontrola, kterou po explozi preventivně nařídil ministr obrany.

* * *

Areál bývalé Zásobovací základny munice Bohuslavice, obec Vlachovice, k.ú. Vrbětice, přestala armáda využívat v roce 2006 a byl jako celek převeden do majetku tehdejšího VOP-026 Šternberk s.p., závodu VTÚVM Slavičín, dnes státního podniku Vojenský technický ústav (VTÚ). Přestože je v názvu slovo „vojenský“, jde o podnik, jehož zakladatelem sice je ministerstvo obrany, ale který má vlastní právní subjektivitu.

VTÚ některé objekty v areálu dále pronajímá, konkrétně čtyřem soukromým společnostem vlastnícím licenci pro obchodování s vojenským materiálem, kterou vydává ministerstvo průmyslu a obchodu. Se společnostmi jsou uzavřeny řádné nájemní smlouvy. I na sklad č. 16, ve kterém došlo k výbuchu. Tento objekt je na základě nájemní smlouvy od roku 2011 pronajatý společnost IMEX Group s.r.o.

Munice nacházející se v muničním skladu v době výbuchu byla výlučně v soukromém vlastnictví. Společnost IMEX Group jakožto nájemce za něj jednoznačně nese odpovědnost, stejně jako za bezpečnostní opatření při nakládání s ním. Kontrolu i výkon státní správy nad uskladněnou municí nebo střelivem vykonává podle zákona Policejní prezídium, případně příslušný útvar Policie ČR.