Ministerstvo obrany nakoupí tankovou munici za 250 milionů korun

Autor: Tiskové oddělení MO

Ministryně obrany Karla Šlechtová dnes schválila uzavření rámcové smlouvy na pořízení tankové munice od české společnosti STV GROUP. Rámcová smlouva na sedm druhů munice bude uzavřena v nejbližších týdnech.

Ministerstvo obrany nakoupilo během dvou let výstroj za víc než půl miliardy
„Jedná se o materiál, který vojáci k plnění svých úkolů potřebují. Rámcová smlouva bude uzavřena na období 2018-21 s maximálním finančním objemem 248 milionů korun bez DPH. Objednávky budou zadávány dle aktuálních potřeb armády,” shrnula ministryně Šlechtová.

Zakázka bude zadána s využitím výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek jako nákup vojenského materiálu. Byla projednána v pracovní skupině pro transparentní veřejné zakázky a předložena vládě 11. října 2017. Že se jedná o ceny v místě a čase obvyklé, potvrdil nezávislý znalecký posudek.