Ministerstvo obrany nabízí zájemcům další nepotřebné nemovitosti

Autor: Vladimír Lukovský, tiskové oddělení MO

V úterý 7. května vyhlásilo ministerstvo obrany (MO) v tomto roce již čtvrté výběrové řízení na odprodej svého nepotřebného nemovitého majetku. Úplné znění inzerátu bylo uveřejněno na internetových stránkách www.onnm.army.cz a www.centralniadresa.cz. Informaci o zveřejnění inzerátu pak ve stejný den přinesl deník Právo.

„V rámci tohoto výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi nabízíme celkem 25 různých nemovitostí, pro které již naše armáda nemá další uplatnění. Tentokrát dosáhl souhrn jednotlivých vyhlašovaných minimálních kupních cen u prodávaných položek částky 172 milionů korun. V aktuální nabídce jsou opět nemovitosti, které nenašly kupce v minulých výběrových řízeních, ale také objekty a pozemky zařazené do nabídky poprvé,“ říká ředitel odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem MO (ONNM MO) Josef Lachman.

Potenciální zájemci mohou vybírat z následujících areálů, objektů a pozemků nabízených jednotlivě k prodeji: ubytovna Písek, posádkový dům armády Vyškov, ubytovna Brno-Řečkovice, školící a rekreační zařízení Karlov na Šumavě a Suchá Rudná, areál vysílacího a radiolokačního střediska Senožaty, účelové zařízení Čeradice u Žatce, technické zařízení Nepolisy, pozemky cvičiště Prachatice – Volovice, bývalá střelnice Pašinka u Čáslavi, naváděcí zařízení Bechyně Dálná a Bechyně Blížná, dále pozemky v lokalitách Kostelec nad Labem, Brno-Řečkovice, Vyškov, Fulnek a 7 objektů opevnění v lokalitách Lednice na Moravě, Valtice, Dobré Pole, Opava - Kateřinky.

„Na realitní trh se s nižšími prodejními cenami vrací některé zajímavé nemovitosti, které v minulých kolech výběrového řízení nenašly kupce. Konkrétně mám na mysli zejména ubytovny v Písku a Brně-Řečkovicích, školící a výcviková zařízení v Karlově na Šumavě a Suché Rudné nebo Posádkový dům armády ve Vyškově,“ vypočítává Josef Lachman.

Podrobné informace o nabízených objektech, podmínky prodeje, termíny pro podání přihlášek a složení požadované kauce, termíny prohlídek, apod. jsou k dispozici na výše uvedených internetových stránkách. Na stránkách www.onnm.army.cz jsou rovněž umístěny fotografie nabízených objektů a koncepty kupních smluv.

Další výběrové řízení na prodej nepotřebných nemovitostí bude vyhlášeno 4. června 2013, kdy bude nabízen nepotřebný majetek, který nebyl odprodán ve výběrovém řízení vyhlášeném dne 9. dubna 2013, a to s upravenými minimálními kupními cenami. Nabídka bude rozšířena o další majetek nově připravený k prodeji.

Zbavování se nepotřebného majetku je i v roce 2013 jedním z prioritních úkolů resortu obrany. Objem i struktura resortem obrany spravovaného movitého a nemovitého majetku se postupně přizpůsobuje aktuálním potřebám i reálným ekonomickým možnostem našich ozbrojených sil. Výnos z prodeje nepotřebného majetku zůstává součástí rozpočtu MO a je následně reinvestován do perspektivních posádek a nemovitostí s cílem zlepšit podmínky pro činnost ozbrojených sil a modernizovat jimi využívanou infrastrukturu.

„V letošním roce dosáhl ke konci dubna výnos z prodeje nepotřebného majetku již 538 milionů korun. Je reálný předpoklad, že celkový plánovaný příjem pro tento rok ve výši 1,3 miliardy korun bude splněn,“ uzavírá ředitel ONNM MO Josef Lachman.