Ministerstvo obrany nabízí k prodeji také širokou škálu nepotřebného movitého majetku

Autor: Vladimír Lukovský, tiskové oddělení MO

Ministerstvo obrany v rámci procesu zbavování se nepotřebného majetku nabízí kromě nemovitých objektů k odprodeji prostřednictvím obchodních veřejných soutěží (OVS) také širokou škálu movitého majetku, zbraňovými systémy a vojenskou technikou počínaje, pohonnými hmotami a palivovým dřívím konče.

Ve středu 2. května 2012 Ministerstvo obrany ČR (MO) v Obchodním věstníku a na internetových stránkách www.onnm.army.cz vyhlásilo další dvě OVS na odprodej svého nepotřebného movitého majetku, konkrétně OVS Logistický majetek 2012, OVS Nebezpečné odpady.

Ministerstvo obrany nabízí k prodeji také širokou škálu nepotřebného movitého majetku

„V těchto obchodních veřejných soutěžích nabízíme potencionálním zájemcům rozmanitý logistický majetek, pro který již resort obrany nemá další uplatnění a další majetek specifikovaný jako nebezpečné odpady,“ říká ředitel odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem MO (ONNM MO) Josef Lachman.

V rámci OVS Logistický majetek 2012 MO nabízí celkem 18 druhů movitého majetku. Majetek uvedený pod bodem č. 1 „Dentální kovy“ je nabízen po položkách. Majetek uvedený pod body 2 až 18 je vždy nabízen jako celek. V široké nabídce jsou např. malé koupací soupravy MKS, zdravotnický materiál a přístroje, radiostanice, přijímače a náhradní díly k těmto spojovacím prostředkům, telefony a další spojovací prostředky, audiovizuální technika, vysokozdvižné vozíky, mechanizační a dílenské prostředky, svařovací a nabíjecí zařízení, ženijní materiál a palivové dřevo.

U OVS Nebezpečné odpady MO nabízí celkem 7 různých položek, které jsou určeny k odprodeji jako celek. Nabízen je petrolej letecký odkalený z posádek Praha, Čáslav a Sedlec - Vícenice, olej, akumulátory, pneumatiky a úpravny vody TUF 200.

Podrobné informace o jednotlivých OVS, spolu s podmínkami prodeje a termíny pro vyzvednutí bližších podmínek jsou od 2. května 2012 do 20. června 2012 k dispozici na výše internetových stránkách ONNM MO.

Další nepotřebný movitý majetek nabídne resort MO k odprodeji ve druhé polovině května 2012 v OVS Zakázané a ostatní zbraně a vojenská munice a v OVS Technika 2012-1. S orientačním přehledem majetku, který bude nabízen v těchto OVS je možné již nyní se seznámit na internetových stránkách www.onnm.army.cz.

Zbavování se nepotřebného majetku je jedním z prioritních úkolů resortu MO. Objem i struktura resortem obrany spravovaného movitého a nemovitého majetku se musí přizpůsobit aktuálním potřebám i reálným ekonomickým možnostem našich ozbrojených sil. V loňském roce tak MO vyhlásilo celkem 122 OVS na prodej nepotřebného movitého majetku resortu MO, bylo uzavřeno celkem 186 smluv a výnos z prodeje dosáhl částky 155 milionů korun.

Výnos z prodeje nepotřebného majetku je následně reinvestován do perspektivních posádek a nemovitostí s cílem zlepšit podmínky pro činnost ozbrojených sil a modernizovat jimi využívanou infrastrukturu.