Ministerstvo obrany nabízí k prodeji další nepotřebný nemovitý majetek

Autor: Vladimír Lukovský, tisková služba MO

V úterý 20. září 2011 vyhlásil odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem Ministerstva obrany (MO) další výběrové řízení na zjištění zájemců o koupi nepotřebného nemovitého majetku státu, se kterým je příslušný hospodařit resort MO.

Úplné znění inzerátu bylo dne 20. září 2011 uveřejněno na www.centralniadresa.cz a www.onnm.army.cz. Informace o zveřejnění inzerátu pak 20. září 2011 v deníku PRÁVO.

V nabídce je 23 nemovitostí, které se nepodařilo odprodat ve výběrovém řízení ze dne 26. července 2011 a dalších 14 nově nabízených nemovitostí. Celkem je nabízeno 37 různých nemovitostí, přičemž jejich minimální kupní cena se pohybuje od 10.000,- Kč až do 59 miliónů Kč. Součet minimálních kupních cen za všechny jednotlivě nabízené nemovitosti je cca 422 miliónů Kč.

Nabídka nepotřebných nemovitostí je pestrá. Mezi objekty a pozemky určenými k prodeji jsou např., hotelové zařízení Lipno - Hůrka u Lipenské přehrady v Černé v Pošumaví, školící a výcvikové zařízení ve Špindlerově Mlýně – Labská, areál letiště Všechov u Tábora, budova garáží v Praze – Čimicích, část kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, areál vojenské nemocnice a ubytovna v Klatovech, rozsáhlý areál garážového dvora v Písku, skladový areál u letiště v Liberci, kasárna Svatý Tomáš na Šumavě, ubytovna a administrativní budova v areálu bývalých kasáren J. Žižky v Čáslavi, areál bývalého muničního skladu v Sedlnicích nedaleko letiště Mošnov, objekty skladů v Českých Budějovicích – Rudolfově, Pardubicích – Milheimově ulici a v obci Hůry u Českých Budějovic, obsazený byt v Praze - Troji nebo bunkry („řopíky“) v Pohořelicích nad Jihlavou a v Horním Benešově či pozemky u letiště ve Vyškově – Pustiměři, v Olomouci – Neředíně, Mikulovicích, Bučovicích, Frenštátě pod Radhoštěm, Brně – Černovicích, Lipníku nad Bečvou, pozemky na bývalém cvičišti Skalka u Hranic na Moravě nebo bývalé tankové střelnici Jihlava - Vilánec.

Podrobné informace o objektech, spolu s podmínkami prodeje a termíny pro podání přihlášek a složení požadované kauce jsou k dispozici na výše uvedených internetových stránkách. Na těchto stránkách jsou současně uvedeny i termíny prohlídek nabízených objektů spolu s jejich fotografiemi a koncepty kupních smluv. Prohlídky v jednotlivých lokalitách se uskuteční od 27. září 2011 do 6. října 2011. Požadovaná kauce musí být složena nejpozději do 21. října 2011 a přihlášky je možné zaslat buď poštou s datem odeslání nejpozději dne 19. října 2011 nebo je osobně doručit dne 20. října 2011.

Zbavování se nepotřebného nemovitého i movitého majetku je i nadále jednou ze současných priorit resortu MO. Ministerstvo obrany proto urychluje redukci vlastněného majetku tak, aby odpovídal potřebám a ekonomickým možnostem ozbrojených sil. Výnos prodeje je reinvestován do perspektivních nemovitostí s cílem zlepšit podmínky pro činnost ozbrojených sil ČR a modernizovat zanedbanou infrastrukturu.