Ministerstvo obrany nabízí k odprodeji další nemovitý majetek

Autor: Vladimír Lukovský, tisková služba MO

V úterý 22. listopadu 2011 byl na internetových stránkách odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem MO (ONNM MO) www.onnm.army.cz zveřejněn inzerát o vyhlášení dalšího výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nepotřebného nemovitého majetku resortu MO.

Úplné znění inzerátu bylo ve středu 23. listopadu 2011 uveřejněno rovněž na internetových stránkách www.centralniadresa.cz. Informace o zveřejnění inzerátu pak ve čtvrtek 24. listopadu 2011 přinese deník PRÁVO.

Nabízeno je celkem 45 nemovitostí s celkovou vyhlašovanou minimální kupní cenou 352,3 milionu Kč.

Mezi objekty a pozemky nabízenými k prodeji jsou například hotelové zařízení Lipno - Hůrka u Lipenské přehrady v Černé v Pošumaví, školící a výcvikové zařízení ve Špindlerově Mlýně – Labská, areál letiště Všechov u Tábora, budova garáží v Praze – Čimicích, část kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, Vojenská nemocnice a ubytovna v Klatovech, areál garážového dvora v Písku, skladový areál u letiště v Liberci, kasárna Svatý Tomáš na Šumavě, objekty skladů v obci Hůry u Českých Budějovic, ubytovna v Rokycanech, pozemky u letiště ve Vyškově – Pustiměři, v Praze – Michli, Brně – Lesné, v Olomouci Neředíně, Mikulovicích, Brně Černovicích, Jemnici, Lipníku nad Bečvou a na bývalém cvičišti Skalka u Hranic na Moravě.

Podrobné informace o objektech, spolu s podmínkami prodeje a termíny pro podání přihlášek a složení požadované kauce, jsou k dispozici na internetových stránkách odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem MO www.onnm.army.cz. Na těchto stránkách budou současně uvedeny i konkrétní termíny prohlídek nabízených objektů (29. listopadu – 8. prosince 2011) spolu s jejich fotografiemi a koncepty kupních smluv. Přihlášky do výběrového řízení je třeba doručit nejpozději do 21. prosince, požadovanou kauci je nutné uhradit do 22. prosince tohoto roku.

„Do konce roku 2011 vyhlásíme ještě jedno výběrové řízení na odprodej nepotřebných nemovitostí. Zařazeny do něho budou další zajímavé objekty například činžovní vila v Praze 4 Na Zlatnici, areál Sochorových kasáren v Olomouci nebo několik objektů opevnění, ale také další pozemky,“ upřesňuje nejbližší kroky resortu obrany při odprodeji nemovitého majetku ředitel ONNM MO Josef Lachman.

Zbavování se nepotřebného nemovitého i movitého majetku je i nadále jednou ze současných priorit resortu MO. Ministerstvo obrany proto urychluje redukci vlastněného majetku tak, aby odpovídal potřebám a ekonomickým možnostem ozbrojených sil. Výnos prodeje je reinvestován do perspektivních nemovitostí s cílem zlepšit podmínky pro činnost ozbrojených sil ČR a modernizovat zanedbanou infrastrukturu.