Letošní první nabídka prodeje nepotřebného nemovitého majetku za 259 milionů

Autor: Jiří Štábl, tiskové oddělení MO

Ministerstvo obrany vyhlásilo v úterý 12.února 2013 letošní první výběrové řízení, při kterém bude hledat zájemce o koupi nepotřebného nemovitého majetku. Oproti výběrovému řízení z prosince roku 2012 je nabídka rozšířena o další nemovitosti za celkově nižší kupní cenu než v předchozím kole. Úplné znění inzerátu bylo uveřejněno na internetových stránkách www.onnm.army.cz a www.centralniadresa.cz. Informace o zveřejnění inzerátu pak ve stejný den uveřejnil také deník PRÁVO.

Mezi nejzajímavější z 38 nabízených objektů a pozemků, které jsou určeny jednotlivě k prodeji v souhrnu za 259 mil. Kč, patří např. Praha - Čimice – budova garáží, Račice nad Trotinou – skladová základna, Pardubice – objekt skladů v Milheimově ulici, České Budějovice – Hůry – skladové objekty a areál skladů, Hradec Králové – pozemky bývalého stáčiště pohonných hmot, Olomouc – Sochorovy kasárna, České Budějovice – Litvínovice – střelnice Šindlovy Dvory, Sedlec – Vícenice – budova ubytovny, Sedlec - Vicenice – areál Ples, Pardubice byt 3+1 v Lonkově ulici č. 492/11, Praha – Troja byt 3+1 v ulici Velká Skála čp. 678, pozemky v lokalitách Praha - 10 - Vršovice, Česká Třebová – Semanín, Benešov u Prahy, Jindřichův Hradec, České Budějovice, Brno – Lesná, Hodonín, Šternberk, Domašov nad Bystřicí, Olomouc – Neředín, Olomouc – Nové sady, Olomouc – Hodolany, Prostějov a také celkem 12 objektů opevnění v lokalitách Vranov nad Dyjí a Vratěnín.

Podrobné informace o objektech, spolu s podmínkami prodeje a termíny pro podání přihlášek a složení požadované kauce, termíny prohlídek, apod. jsou k dispozici na výše uvedených internetových stránkách. Na stránkách www.onnm.army.cz jsou také umístěny fotografie nabízených objektů a koncepty kupních smluv.

Ministerstvo obrany bude i nadále pokračovat v odprodeji nepotřebného nemovitého i movitého majetku. V souvislosti s postupnou redukcí vojenských posádek, vojenské techniky a materiálu Armáda České republiky pravidelně vyřazuje ze svého užívání velké množství movitého i nemovitého majetku. Ten se pak stává nadále nepotřebný pro resort obrany, který jej nejprve nabízí k převodu ostatním organizačním složkám státu. Pokud o tento majetek neprojeví zájem, nabízí jej Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem MO k odprodeji formou výběrového řízení či veřejné obchodní soutěže.

Další nepotřebné nemovitosti proto nabídne Ministerstvo obrany k prodeji hned za měsíc, tedy 12. března 2013. Do prodeje bude zařazen majetek, který nebyl odprodán ve výběrových řízeních z roku 2012. Minimální kupní ceny budou upraveny a do nabídky nepotřebných nemovitostí bude doplněn další majetek nově připravený k prodeji.