Léčit brněnské pacienty pomáhají i zkušenosti vojenských lékařů z misí

Autor: Viktor Meca, tiskové oddělení

Vojenská nemocnice Brno už desítky let slouží nejen vojákům a občanským zaměstnancům resortu obrany, ale také asi 110 tisíc obyvatelům sedmi brněnských městských částí. Nemocnice disponuje 212 lůžky akutní péče a pracuje zde více než pět set zaměstnanců. Sedmnáct lékařů z této nemocnice se zúčastnilo už sedmatřiceti zahraničních misí a své poznatky a zkušenosti převádějí v Brně do praxe.

Vojenská nemocnice v Brně vznikla na místě premonstrátského kláštera poté, co jej v roce 1784 zrušil císař Josef II. Charakter vojenské nemocnice si ponechala i po roce 1918, kdy přešla pod správu československé branné moci. Od té doby se nemocniční areál postupně rozšiřuje o další budovy. V meziválečném období byla postavena nemocniční budova č. 3 a vestavěny nové operační sály do budovy kláštera.

Léčit brněnské pacienty pomáhají i zkušenosti vojenských lékařů z misí

Nový lůžkový pavilon byl dostavěn v roce 1950, v roce 1964 začala generální oprava staré klášterní budovy. Roku 1975 se dokončila celková rekonstrukce lůžkového pavilonu a klášterní budova přeměnila na polikliniku. Roku 1992 byla postavena budova ředitelství, modernizovány inženýrské sítě a rekonstruovaly se historické budovy původního kláštera. Nyní se připravuje výstavba nového pavilonu, který by měl být otevřen do pěti let.

Nový pavilon pro traumatologickou a chirurgickou péči

„Výstavba nového pavilonu je pro resort obrany nutná, neboť v něm bude zajištěna nejen traumatologická a chirurgická péče o vojáky z povolání, ale především poslouží k výcviku vojenských lékařů a nelékařského zdravotnického personálu v potřebných specializacích. Nový pavilon přispěje také k udržení vysoké úrovně péče o pacienty v regionu, kteří služeb vojenské nemocnice využívají,“ popisuje plány nemocnice její ředitel plukovník Antonín Vodák.

Nový pavilon by mohl ulevit i brněnské úrazové nemocnici, a to především v oblasti traumatologické péče. O konkrétní podobě spolupráce se právě jedná i s vedením města Brna. Ostatně pro spádovou oblast Brna je VN Brno nezastupitelná. Vždyť loni se zde hospitalizovalo přes 10 tisíc pacientů (z toho 2 tis. v přímém zájmu AČR) a bylo provedeno 201 tisíc ambulantních vyšetření (z toho 25 tisíc v přímém zájmu AČR).

Jednalo se o úkony hrazené ze zdravotního pojištění. Úkony ve prospěch Armády ČR pak VN Brno, která má formu příspěvkové organizace, pokrývá příspěvek z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. Loni se jednalo o 41 655 zdravotnických úkonů. Patří mezi ně posuzování zdravotního stavu uchazečů o službu vojáka. Jenom loni se jednalo o více než 23 tisíc vyšetření.

Zdravotnické zabezpečení armádního výcviku

Vedle posudkové a další expertní činnosti pro Armádu ČR zabezpečují lékaři VN Brno zdravotní dozor během vojenských cvičení. Jedná se zejména o výcvik na 22. základně vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou či účast na kurzech přežití S.E.R.E., které organizuje Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově.

Neurologické oddělení

Neurologické oddělení

Nezastupitelná úloha VN Brno spočívá v přímém zdravotnickém zabezpečení výcviku specialistů za použití skutečných bojových chemických látek na polygonu Kamenná chaloupka ve vojenském výcvikovém prostoru Dědice. Jedná se o ucelený, navazující systém od odborné preventivní péče, kvalifikované první pomoci až po poskytnutí vysoce specializované péče v případě nutnosti prostřednictvím jednotky intenzivní péče interního oddělení nemocnice. U všech cvičících jsou také prováděny biologické expoziční testy.

Dle potřeby zabezpečuje VN Brno i úkoly obranného výzkumu na poli vývoje a testování materiálů a aktivních systémů pro balistickou ochranu jednotlivce i techniky. Dále jsou v případě potřeby zdravotnicky zabezpečovány silniční transporty chemických látek.

K tomu je třeba dodat, že zdejší lékaři již přes dvacet let vyjíždějí do zahraničních misí. Na Balkán, do Iráku, Pákistánu či Afghánistánu jich už vyjelo sedmnáct, a to většina z nich opakovaně.

Péči o veterány doplní komunitní centrum

Vojenská nemocnice nezapomíná ani na válečné veterány a další bývalé vojáky. V prvé řadě je to program Zelená cesta, který umožňuje přednostní objednávání k lékařskému vyšetření (ta je mimo jiné určena nejen pro vojáky, ale i pro příslušníky Policie ČR, Celní správy, HZS ČR). Od ledna letošního roku zde vedle SOS linky psychologické podpory funguje také psychiatrický stacionář, který nabízí válečným veteránům společnou aktivitu psychologického a psychiatrického oddělení nemocnice.  Praktikuje se zde individuální a částečně i skupinová psychoterapie, konsiliární a poradenská činnost (řešení osobních a rodinných problémů) či krizové intervence. V rámci psychoterapie je možný i nácvik relaxačních metod. Jedná se o dlouhodobou aktivitu, která je zájemcům ze strany válečných veteránů plně k dispozici. Letos na podzim tyto aktivity doplní Komunitní centrum pro válečné veterány a jejich rodinné příslušníky.

VN Brno se rovněž podílí na výchově zdravotnických pracovníků pro potřeby polní zdravotnické služby, čímž přispívá k udržování obranyschopnosti ČR. Spolupracuje prakticky se všemi lékařskými fakultami v ČR (včetně Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany), výjimku netvoří ani studenti ze Slovenska. Co se vzdělání nelékařského zdravotního personálu týče, je situace podobná.

Více informací k činnosti VN Brno najdete zde.


Hospodářské výsledky

Vojenská nemocnice Brno hospodařila v loňském roce s majetkem v celkové hodnotě 477,983 mil. Kč., a to s vyrovnaným výsledkem. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2015 činil 491 osob.