Kurz speciální přípravy pro krizové situace

Odbor komunikace Ministerstva obrany připravuje ve spolupráci s Velitelstvím výcviku - Vojenskou akademií ve Vyškově Kurz speciální přípravy pro krizové situace, který se uskuteční ve dnech 20. - 27. dubna 2018 ve Vojenském újezdu Březina. Určený je pro novináře a humanitární pracovníky.

Cílem projektu je připravit účastníky kurzu na možná nebezpečí, se kterými se mohou v nejrůznějších oblastech konfliktů setkat a zároveň je naučit, jak se v těchto extrémních situacích zachovat.

Kurz speciální přípravy pro krizové situace

Kurz zahrnuje teoretickou část s navazujícím praktickým výcvikem. V jeho průběhu se účastníci učí nejen překonávat svoji psychickou a fyzickou zátěž, ale i zvládat techniky vyjednávání v krizovém prostředí. Náplň kurzu dále tvoří orientace v neznámém terénu za ztížených podmínek, zásady přežití, základy ochrany proti zbraním hromadného ničení, budování úkrytů či poskytování první pomoci.

Vzhledem k náročnosti kurzu musí všichni zájemci absolvovat psychologické a fyzické testy, které se uskuteční 27. února 2018 v Praze pod vedením specializovaných pracovníků Vědeckého a servisního pracoviště tělesné výchovy a sportu Ministerstva obrany a psychologů z Velitelství výcviku - Vojenské akademie.

Vyplněnou přihlášku zasílejte do 9. února 2018 na adresu Odbor komunikace MO, Tychonova 1, Praha 6, 160 01 a na obálce uveďte Kurz přežití.


Kontaktní osoba: Daniela Hölzelová, Odbor komunikace MO – oddělení Public Relations, tel.: 917 200 293, 606 711 680, email: holzelovad@army.cz